Först något det var gott om, björnmossa.

Sen något mer det var gott om, sten.

På metesjön började isen läna plats för vattenytan, men ännu bara där solen fått jobba.

Trädets längd blir tydlig när det lägger sig ner

Och rotvältan öppnar upp för nya vyer.

Lite svårt att ta sig fram ibland

Men mest är stigen väldigt vacker

Vid lilla trollkyrkan är det stor utsikt, och fika.

Is ur klippan.

Rötter

Mer sten.

Avslutar fin tur vid grillen