Först några vackra trähus...

...trähus är ändå stadens signum.

Ett lok där vid hamnen...

...men det fanns också båtar... och en vacker himmel...

...och en fyr, eller det var nog två.

Viktoria, namnet på mopeden jag körde en gång i tiden... den var blå.

Här en ännu äldre modell, en hjälpmotor att sätta på cykeln, men av samma märke.

Den hittade vi i det här fina antikvariatet.

Sen lilla tullen, kul och se hur en sån kunde se ut. Här vid stadens hank och stör uppfördes 1671 Norreports tullstuga där resande handelsmän, hantverkare och bönder fick erlägga tull för sina varor.

Tullstugan som står här nu är från 1700-talet första hälft.

Min släkt var tullare på 1640-talet och fram till omkring år 1707, men det var i Svärdsjö. Även där fick de en ny tullstuga i början av 1700-talet.

Hittade också Sveriges största al, i alla fall år 1966.

Här är den, bakom den lilla busken, och det är en Klibbal.