Gånggrifterna var mäktigt stora

Sen blev vi riktigt glada när vi äntligen hittade den här jättestenen. En megalit Petra visste skulle finnas här.

Skålgropar fanns det också.

Så nöjd så.

Så vidare till Karleby, där pappa är född. Där finns tre mycket kända gånggrifter. Det här ligger närmast kyrkan.

Den heter Klövagårdens gånggrift

Den ligger på marken som våran släkt tilldelades efter laga skifte.

I mitten ligger Ragnvalds grav.

Bakom gravarna ligger gården där min pappa ärfödd, Korpagårde hette den på den tiden.

Sen har vi Logårdens gånggrift

Den ligger närmast Haragården, där min farfar är född.