I höstas lade vi ut en plåt som skulle stoppa växten.

Men landet måste förberedas mer, hårt tycker Hanna.

Hårt tycker jag.

Det blir ett litet land och en gång av de stenar jag grävde fram.