Register

1
Elisabet Persdotter Risman
10 - 199 / 512
♡ 1680-01-25 Rishyttan Stora Tuna
✝ 1753-01-14 Svartnäs Bruk Svärdsjö
2
? Båte Pedher (Pecka Seppäinen)
13 - 1696 / 4096
3
1.Kerstin / 2.Helga Olofsdotter ?
16 - 16319 / 32768
4
    - Abraham (Barn)
♡ 1782-01-26 Lilla skattegården Karleby
5
Abraham Andersson
7 - 38 / 64
♡ 1747-06-06 Klöfvagården Karleby
✝ 1819-07-07 Klöfvagården Karleby
6
Abraham Gustaf Carlén
5 - 10 / 16
♡ 1815-07-09 Lillegården Karleby
✝ 1869-11-11 Klöfvagården Karleby
7
Abraham Josefsson
6 - 28 / 32
♡ 1762
8
Abraham Svensson
8 - 74 / 128
9
    - Abraham Svensson (Barn)
♡ 1755 Norra Hökshult Olserud
10
    - Agneta Danielsdotter (Barn)
♡ 1799-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1800-12-15 Borgärdet Svärdsjö
11
    - Agneta Danielsdotter (Barn)
♡ 1802-02-20 Borgärdet Svärdsjö
12
    - Agneta Jönsdotter (Barn)
♡ 1754-06-11 Karlborn Sundborn
13
Agneta Steffenburg
8 - 63 / 128
♡ 1732-03-01 Karlborn Sundborn
✝ 1806 Borgärdet Svärdsjö
14
    - Anders (Barn)
♡ 1774-11-17 Lilla skattegården Karleby
15
    - Anders (Barn)
♡ 805-10-31 Goagården Karleby
16
    - Anders (Barn)
♡ 1827-11-30 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1885 Borgärdet Svärdsjö
18
    - Anders (Jönson) Carlborg (Barn)
♡ 1719 Karlborn Sundborn
✝ 1791
19
Anders "Buller" Andersson
6 - 14 / 32
♡ 1789-03-12 Båtpers Svärdsjö
20
Anders "Buller" Hansson
7 - 28 / 64
♡ 1763 Backa Svärdsjö
✝ 1805-11-07 Båtpers Svärdsjö
21
Anders "Jöns" Danielsson
6 - 16 / 32
♡ 1794-09-18 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1838-02-17 Borgärdet Svärdsjö
22
    - Anders Abrahamsson (Barn)
♡ 1781-03-11 Klöfvagården Karleby
✝ 1858-01-19 Klöfvagården Karleby
23
Anders Andersson
8 - 24 / 128
♡ 1741
24
Anders Andersson
8 - 48 / 128
♡ 1715-12-06 Hedgårdarna Enviken Svärdsjö
✝ 1794-12-24 Borgärdet Svärdsjö?
25
Anders Andersson
9 - 110 / 256
♡ 1684
✝ Bengtsheden Svärdsjö
26
    - Anders Andersson (Barn)
♡ 1826-03-28 Borgärde Svärdsjö
27
Anders Andersson
9 - 96 / 256
✝ Enviken Svärdsjö
28
    - Anders Andersson (Barn)
♡ 1781 Södra Grimbråten Ölserud
✝ innan 1787 Södra Grimbråten Ölserud
29
    - Anders Andersson (Barn)
♡ 1778 Nedre Storegården Rackeby
30
Anders Andersson Hammarström
10 - 200 / 512
♡ 1675-03-25
✝ 1763-05-04 Svartnäs Bruk Svärdsjö
31
Anders Ericsson
9 - 112 / 256
✝ 1753-09-28 Backa Svärdsjö
32
    - Anders Ericsson (Barn)
♡ 1857-08-17 Borgärdet Svärdsjö
33
    - Anders Ericsson (Barn)
♡ 1827-10-22 Kroken Otterstad
✝ Krogen?
34
Anders Ersson
7 - 22 / 64
✝ Bengtsheden Svärdsjö
36
Anders Hindersson
9 - 72 / 256
♡ 1697
37
Anders Jansson
9 - 94 / 256
♡ 1680 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1739 Borgärdet Svärdsjö
38
Anders Jansson
6 - 30 / 32
♡ 1781-10-02 Storegården Karleby
39
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1822-11-01 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1839-08-01 Borgärdet Svärdsjö
40
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1786-04-08 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1794-08-15 Borgärdet Svärdsjö
41
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1751 Boda Svärdsjö
42
    - Anders Jönson (Barn)
♡ 1760 Karlborn Sundborn
43
Anders Larsson
11 - 400 / 1024
✝ Torsåker
44
    - Anders Larsson (Barn)
♡ 1806-12-29 Nedre Storegården Rackeby
45
Anders Magnus Svensson
4 - 8 / 8
♡ 1839-06-02 Haragården Karleby
✝ 1922-04-16 Haragården Karleby
47
Anders Matsson
10 - 212 / 512
♡ omkring 1672 Båtpers Svärdsjö
✝ 1743-07-07 Lilla Björnmossen, Svärdsjö
48
    - Anders Mattson (Barn)
♡ 1736 Båtpers Svärdsjö
49
Anders Nilsson
10 - 254 / 512
50
Anders Persson
8 - 50 / 128
♡ 1731 Svartnäs Svärdsjö
✝ 1812-09-08 Wällingsbäck Svärdsjö
51
Anders Persson
8 - 80 / 128
52
    - Anders Pålsson (Barn)
♡ 1738 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1807-07-10 Lilla Björnmossen, Svärdsjö
53
Anders Svensson
7 - 14 / 64
♡ 1759 Norra Hökshult Ölserud
54
    - Anders Åkervall (Barn)
♡ 1769-06-24 Ahlebotten Otterstad
55
Andreas (Anders) Ericsson
7 - 18 / 64
♡ 1754-02-21 Boda Svärdsjö
✝ 1806-09-05 Boda Svärdsjö
56
    - Andreas Andersson (Barn)
♡ 1802 Södra Grimbråten Ölserud
57
    - Andreas Svensson (Barn)
♡ 1854-07-03 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1847-05-13 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
58
    - Anna (Barn)
♡ 1768-08-30 Backa Svärdsjö
✝ Innan 1774
59
    - Anna Andersdotter (Barn)
♡ 1709? Lilla Björnmossen
✝ 1723 Lilla Björnmossen
60
Anna Andersdotter
10 - 187 / 512
♡ 1651
✝ 1688 Borgärdet Svärdsjö
61
    - Anna Andersdotter (Barn)
♡ 1771-06-24 Svartnäs Bruk Svärdsjö
62
    - Anna Andersson (Barn)
♡ 1834-10-02 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1839-07-29 Borgärdet Svärdsjö
63
    - Anna Christina (Barn)
♡ 1764
✝ död innan 1774
64
    - Anna Elisabeth Steffenburg (Barn)
♡ 1740-10-30 Karlborn Sundborn
✝ 1771
65
    - Anna Ericsson (Barn)
♡ 1852-01-08 Borgärdet Svärdsjö
66
Anna Hansdotter
9 - 75 / 256
♡ 1695 Hansols Ön Svärdsjö
✝ 1769 Borgärdet Svärdsjö
67
    - Anna Hansdotter (Barn)
♡ 1761 Borgärdet Svärdsjö
68
Anna Jansdotter
4 - 3 / 8
♡ 1862-09-22 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1932-07-23 Gråsala Svärdsjö
69
    - Anna Jansdotter (Barn)
♡ 1793-12-09 Svartnäs Bruk Svärdsjö
70
Anna Jansdotter
9 - 95 / 256
✝ Enviken Svärdsjö
71
    - Anna Jönsdotter (Barn)
♡ 1758-04-04 Karlborn Sundborn
72
    - Anna Katarina Eriksson (Barn)
♡ 1887-11-09 Borgärdet Svärdjö
✝ 1962-09-17 Gråsala Svärdsjö
73
Anna Knutsdotter
10 - 209 / 512
✝ Stora Björnmossen Ockelbo
74
Anna Knutsdotter
10 - 249 / 512
75
    - Anna Kristina (Granath) Karlsson (Barn)
♡ 1896-10-18 Krogen Otterstad
✝ 1982-12-04
76
Anna Larsdotter
10 - 217 / 512
78
Anna Maja (Carlsdotter)
6 - 21 / 32
♡ 1780
79
Anna Olofsdotter
9 - 109 / 256
♡ 1692(94)
✝ 1771-06-27 Bengtsheden Svärdsjö
80
Anna Persdotter
11 - 419 / 1024
81
Anna Persdotter
7 - 27 / 64
♡ 1758-04-13 Båtpers Svärdsjö
✝ 1813-03-21 Båtpers Svärdsjö
82
Anna Pålsdotter
8 - 53 / 128
♡ 1728-12-15 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1787-11-02 Båtpers Svärdsjö
84
Anna Pärsdotter
10 - 151 / 512
85
    - Anna Pärsdotter (Barn)
♡ 1728 Borgärdet Svärdsjö
86
    - Anna Sandberg (Barn)
♡ 1884-12-18
87
    - Anna Sofia (Barn)
♡ 1854-10-13 Haragården Karleby
88
    - Anna Stina Andersdotter (Barn)
♡ 1779 Södra Grimbråten Ölserud
89
Anna Vilde
10 - 251 / 512
♡ 1667?
✝ 1722 Karlborn Sundborn
90
    - Anna-Greta (Barn)
♡ 1840-11-06 Nolgården Karleby
✝ 1840-12-17 Nolgården Karleby
91
    - Anna-Lisa (Barn)
♡ 1894-08-02 Enviken
92
    - Anna-Lisa Ersdotter (Barn)
♡ 1868-04-18 Enviken
93
Annika
8 - 27 / 128
♡ 1734
95
    - August Svensson (Barn)
♡ 1852-06-20 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-08-05 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
96
    - Augusta Sandberg (Barn)
♡ 1870-04-29
✝ 1943-09-08
97
    - Axel Herbert Svensson (Barn)
♡ 1904-03-04 Frösviken Otterstad
✝ 1989-07-06
98
    - Axel Svensson (Barn)
♡ 1880-22-10 Kroken Otterstad
✝ Alaska
99
Barbro
11 - 509 / 1024
✝ Karlborn Sundborn
101
Birgit Anna Maria Andersson
2 - 1 / 2
♡ 1931-04-15 Djupkärr Julita
✝ 2014-11-17 Kumla
102
    - Brita (Barn)
♡ 1858-03-13 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1893-12-23 Svärdsjö
103
    - Brita (Barn)
♡ 1799 Östansjö Svärdsjö
✝ 1801 Östansjö Svärdsjö
104
Brita Andersdotter
8 - 55 / 128
♡ 1734 Bengtsheden Svärdsjö
✝ 1813-03-08 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
105
    - Brita Andersdotter (Barn)
♡ 1821-09-16 Borgärde Svärdsjö
106
    - Brita Danielsdotter (Barn)
♡ 1804-11-01 Borgärdet Svärdsjö
107
    - Brita Ericsson (Barn)
♡ 1848-01-16 Borgärdet Svärdsjö
108
    - Brita Hansdotter (Barn)
♡ 1767 Borgärdet Svärdsjö
109
Brita Hansdotter
7 - 21 / 64
♡ 1746
✝ Bengtsheden Svärdsjö
110
Brita Hansdotter
7 - 31 / 64
♡ 1767-05-04 Svärdsjö
✝ 1838-03-18 Borgärdet Svärdsjö
111
Brita Hansdottter
7 - 29 / 64
♡ 1760-10-08 Östansjö Svärdsjö
✝ 1809-07-28 Östansjö Svärdsjö
112
Brita Jansdotter
8 - 45 / 128
♡ 1721-01-18 Boda Svärdsjö
✝ 1806-06-16 Boda Svärdsjö
113
    - Brita Jansdotter (Barn)
♡ 1818-01-16 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1888-06-16 Borgärdet Svärdsjö
114
    - Brita Jansdotter (Barn)
♡ 1754 Boda Svärdsjö
✝ 1757 Boda Svärdsjö
115
    - Brita Jönsdotter (Barn)
♡ 1756-05-31 Karlborn Sundborn
116
Brita Larsdotter
7 - 11 / 64
♡ 1776-08-21
✝ före 1845 Nedre Storegården Rackeby
117
    - Brita Matsdotter (Barn)
♡ Båtpers Svartnäs
118
Brita Nilsdotter Hielm
11 - 397 / 1024
♡ 1709
✝ 1784
120
    - Brita Sundsten (Barn)
♡ 1731-06-19 Borgärdet Svärdsjö
121
Brita-Stina Johansdotter
5 - 11 / 16
♡ 1815-01-05 Goagården Karleby
✝ 1877-11-22 Korpagården Karleby, Kräfta i magen
122
    - Britta Jansdotter (Barn)
♡ 1775-04-18 Borgärdet Svärdsjö
123
Britta Larsdotter
8 - 25 / 128
♡ 1732
✝ Södra Grimbråten Ölserud
124
    - Bror Edvin Eriksson (Barn)
♡ 1906-03-21 Backabro Svärdsjö
✝ 1918-04-15 Gråsala Svärdsjö
125
    - Buller Anders Andersson (Barn)
♡ 1722 Backa Svärdsjö
126
Carin (Sundsten) Jansdotter
5 - 5 / 16
♡ 1833-08-13 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1873-03-12 Holmsveden Svärdsjö
127
    - Carin Andersdotter (Barn)
♡ 1831-06-05 Åg Svärdsjö
✝ 1831-06-27 Åg Svärdsjö
128
    - Carl (Jönsson) Karlborg (Barn)
♡ 1727-09-26 Karlborn Sundborn
✝ 1797
129
    - Carl Ericsson (Barn)
♡ 1841-02-21 Kroken Otterstad
130
    - Carl Gabriel Carlén (Barn)
♡ 1791(-04-14)
✝ 1838
131
    - Carl Johan (Barn)
♡ 1843-11-22 Haragården Karleby
✝ 1856-04-10 Haragården Karleby
132
    - Carl Johan Svensson (Barn)
♡ 1835-03-23 Ledet Otterstad
✝ 1847-05-16 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
134
    - Catarina (Barn)
♡ 1772-02-04 Lilla skattegården Karleby
135
Catarina Pehrsdotter
7 - 7 / 64
136
    - Catharina Andersdotter (Barn)
♡ 1760 Svartnäs Bruk Svärdsjö
137
    - Catharina Jansdotter (Barn)
♡ 1795-02-03 Svarnäs Bruk Svärdsjö
138
Catharina Lefferitz
11 - 501 / 1024
139
    - Catharina Pärsdotter (Barn)
♡ 1734 Svartnäs Svärdsjö
141
    - Catrina (Barn)
♡ 1807-01-20 Skattegården Beck Valstad
142
    - Catrina Larsdotter (Barn)
♡ 1834-09-10 Nedre Storegården Rackeby
143
    - Cecilia (Barn)
✝ 1709 Stockholm
144
    - Charlotta (Barn)
♡ 1822-03-13 Goagården Karleby
146
Chatarina (Maria) Gröning
8 - 3 / 128
♡ 1745 Otterstad
147
Chatrina Andersdotter
8 - 77 / 128
148
    - Chatrina Johansdotter Åkervall (Barn)
♡ 1808-06-14 Gibraltar Millesvik
149
Chatrina Olsdotter
9 - 97 / 256
♡ Ockelbo (Myggsjön)
150
Christina (Carlbom) Persdotter
5 - 13 / 16
♡ 1819-12-16 Stommen
✝ 1902-04-21 Nolgården Karleby Lofene
151
Christina Andersdotter
6 - 9 / 32
♡ 1798-05-10 Boda Svärdsjö
✝ 1869-12-18 Borgärdet Svärdsjö
152
Christina Andersdotter
6 - 11 / 32
♡ 1788-01-07 Bengtsheden Svärdsjö
✝ 1863-12-03 Borgärdet Svärdsjö
153
    - Christina Jansdotter (Barn)
♡ 1754 Boda Svärdsjö
✝ 1757 Boda Svärdsjö
154
Christina Jönsdotter
10 - 183 / 512
155
Christina Jönsdotter
10 - 255 / 512
♡ Karlborn Sundborn
✝ Hosjö Holmen
156
    - Christina Larsdotter (Barn)
♡ 1836-09-22 Örslösa
157
    - Christina Lovisa (Barn)
♡ 1815-10-27 Skattegården Beck Valstad
159
    - Clara Charlotta (Barn)
♡ 1844-06-10 Nolgården Karleby
160
Clara Maria Abrahamsdotter (Carlén)
4 - 5 / 8
♡ 1857-10-03 Klöfvagården Karleby
✝ 1931-02-04 Korpagården karleby
161
    - Clas Ericssson (Barn)
♡ 1832-08-14 Kroken Otterstad
162
    - Daniel (Jönsson) Flodström (Barn)
♡ 1724 Karlborn Sundborn
✝ 1776
163
Daniel "Jöns" Jönsson
7 - 32 / 64
♡ 1762-06-03 Karlborn Sundborn
✝ 1849-12-25 Borgärdet Svärdsjö
164
    - Daniel Andersson (Barn)
♡ 1819-04-18 Borgärde Svärdsjö
✝ 1839-07-21 Borgärdet Svärdsjö
165
    - Daniel Andersson (Barn)
♡ 1777-06-12 Svartnäs Bruk Svärdsjö
166
    - Daniel Danielsson (Barn)
♡ 1796-11-14 Borgärdet Svärdsjö
167
Daniel Olsson
9 - 98 / 256
♡ Ockelbo (Myggsjön)
168
    - Daniel Svensson (Barn)
♡ 1767 Norra Hökshult Olserud
169
    - Edit Maria (Barn)
♡ 1905-04-21 Backa-Storsved
✝ 1908-10-16 Backa-Storsved
170
Elin Andersdotter
6 - 3 / 32
♡ 1798-04-08
171
    - Elin Lagerström f.Eriksson (Barn)
♡ 1897-05-10 Säbyggeby Ockelbo
✝ 1978-02-26
172
Elisabet (Lisa) Danielsdotter
8 - 49 / 128
♡ 1732 Ockelbo (och myggsjön?)
✝ 1801-08-16 Wällingsbäck Svärdsjö
173
Elisabet (Lisbet) Pålsdotter
10 - 211 / 512
♡ 1677 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1743-05-09 Lilla Björnmossen Svärdsjö
174
Elisabet Ericsdotter
8 - 57 / 128
175
    - Elisabet Jansdotter (Barn)
♡ 1748-04-02 Boda Svärdsjö
176
Elisabet Johansdotter
11 - 399 / 1024
✝ Torsåker
177
    - Elisabet Jönsdotter (Barn)
♡ 1664 Karlborn Sundborn
✝ 1706
178
    - Elisabeth (Barn)
♡ 1792-02-02 Östansjö Svärdsjö
179
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1803-05-02 Boda Svärdsjö
✝ 1814
180
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1777-08-18 Borgärdet Svärdsjö
181
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1766 Svartnäs Bruk Svärdsjö
182
    - Elisabeth Jansdotter (Barn)
♡ 1789-12-23 Svartnäs Bruk Svärdsjö
183
Elisabeth Matsdotter
9 - 89 / 256
184
Elisabeth Pärsdotter Uggla
9 - 77 / 256
♡ 1710
✝ 1759 Borgärdet Svärdsjö
185
Elisabeth Sundsten
8 - 39 / 128
♡ 1733 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1804-01-23 Borgärdet Svärdsjö
187
Ella
11 - 421 / 1024
♡ omkring 1646 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
188
Elsa Fredrika Eriksson
3 - 1 / 4
♡ 1898-02-01 Krogen Otterstad
✝ 1950-10-17 Långshyttan
189
Elsa Wode
12 - 1001 / 2048
✝ 1654-05-06
190
    - Emil Gottfrid (Barn)
♡ 1872-12-05
191
    - Emil Svensson (Barn)
♡ 1875-07-21 Baldershage Skalunda
192
    - Emma (Barn)
♡ 1899-05-07 Backabro
193
    - Emma Sofia Svensson (Barn)
♡ 1868-07-08 Haragården Karleby
✝ 1955-03-07 Falköping
194
    - Eric (Barn)
♡ 1827-10-21 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1829-11-24 Borgärdet Svärdsjö
195
Eric "Jöns" Andersson
5 - 8 / 16
♡ 1824-01-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1876-12-24 Borgärdet Svärdsjö
196
    - Eric Andersson (Barn)
♡ 1781-01-08 Boda Svärdsjö
197
    - Eric Andersson (Barn)
♡ 1799-04-30 Båtpers Svärdsjö
198
Eric Andersson "Hindrics"
8 - 36 / 128
♡ 1728
199
Eric Ersson
10 - 152 / 512
♡ 1654
✝ 1732
200
    - Eric Hansson (Barn)
♡ 1752 Borgärdet Svärdsjö
201
Eric Hansson
7 - 30 / 64
♡ 1757-08-17 Östansjö Svärdsjö
✝ 1818-01-12 Östansjö Svärdsjö
202
Eric Larsson
6 - 4 / 32
♡ 1795-01-03 Backa i Sunnerby Otterstad
204
Erik Albert Eriksson
3 - 2 / 4
♡ 1899-07-16 Mörtebo Ockelbo
✝ 1976-10-29 Yttermalung
205
Erik Andersson
11 - 304 / 1024
206
    - Erik August (Barn)
♡ 1892-01-18 Enviken
207
    - Erik Backlund (Barn)
♡ 1868-09-06 Enviken
208
Erik Eriksson
9 - 74 / 256
♡ 1701
✝ 1741
209
Erik Henriksson
12 - 1020 / 2048
♡ Karlborn Sundborn
✝ Karlborn Sundborn
210
    - Erik Jansson (Barn)
♡ 1830-05-03 Borgärdet Svärdsjö
211
Erik Jönsson Piggen
10 - 146 / 512
♡ Bjursås
212
    - Erik Matsson (Barn)
♡ Båtpers Svärdsjö
213
    - Frans Nathanael Andersson (Barn)
♡ 1866-11-15 Haragården Karleby
✝ 1867-02-23 Haragården Karleby
214
    - Fredrik (Barn)
♡ 1830-07-18
✝ 1830-11-30 Utslag
215
    - Fredrik Sanfrid Andersson (Barn)
♡ 1873-02-27 Haragården Karleby
✝ 1966 Minnesota
217
    - Fredrika Abrahamsdotter (Barn)
♡ 1778-12-22 Klöfvagården Karleby
✝ 1853-02-19 Klöfvagården Karleby
219
    - Fredrika Johansdotter (Barn)
♡ 1839-04-20 Slöta
220
    - Gabriel (Barn)
♡ 1735 Klöfvagården Karleby
221
    - Gabriel (Barn)
♡ 1801-07-27 Lillegården Karleby
222
Gabriel Andersson
7 - 40 / 64
♡ 1736
✝ 1801-01-26 Lilla skattegården Karleby
223
Gatharina Avensdotter (Svensdotter)
8 - 125 / 128
224
    - Gerda Elisabet Alfredsson f.Svensson (Barn)
♡ 1902-03-26 Frösviken Otterstad
✝ 1992-06-26
225
    - Greta (Barn)
♡ 808-04-14 Goagården Karleby
226
Greta (Margareta) Anderdotter
5 - 7 / 16
♡ 1822-01-09 Båtpers Svärdsjö
✝ 1877-07-13 Borgärdet Svärdsjö
227
    - Greta Andersdotter (Barn)
♡ 1783 Södra Grimbråten Ölserud
228
    - Greta Catharina Danielsdotter (Barn)
♡ 1809-02-20 Borgärdet Svärdsjö
229
    - Greta Åkervall (Barn)
♡ 1775-10-10 Ahlebotten Otterstad
230
Gudlög Hansdotter Swinhufwud
15 - 8159 / 16384
✝ Karlborn Sundborn
233
    - Gustaf (Barn)
♡ 1812-09-12 Goagården Karleby
234
Gustaf Carlsson
5 - 12 / 16
♡ 1819-02-04 (Saleby) Slöta
✝ 1903-10-12 Korpagården, Ålderdom
235
    - Gustav Natanael Andersson (Barn)
♡ 1874-06-22 Haragården Karleby
✝ 1874-10-28 Haragården Karleby
236
    - Gustav Natanael Andersson (Barn)
♡ 1876-12-23 Haragården Karleby
✝ 1960-04-20 Haragården Karleby
237
Gustava Andersdotter
5 - 9 / 16
♡ 1834-07-29 Acklinga
✝ 1911-07-10 Klövagården Karleby
238
    - Gustava Charlotta (Barn)
♡ 1851-05-26 Haragården Karleby
240
    - Hanna Svensson (Barn)
♡ 1880-11-11 Baldershage Skalunda
241
    - Hans (Barn)
♡ 1805-02-14 Östansjö Svärdsjö
✝ 1809-07-22 Östansjö Svärdsjö
242
Hans "Buller" Andersson
8 - 56 / 128
♡ 1733-10-12 Backa Svärdsjö
✝ 1810-08-19 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
243
Hans Albrectsson
10 - 250 / 512
♡ Björsbo Aspeboda
✝ Elsborg Falun
244
    - Hans Andersson (Barn)
♡ 1830-01-20 Borgärde Svärdsjö
245
    - Hans Andersson (Barn)
♡ 1786-10-02 Båtpers Svärdsjö
246
Hans Danielsson
8 - 60 / 128
247
Hans Eriksson
8 - 52 / 128
♡ 1731 Borgärdet Svärdsjö
248
    - Hans Erson (Barn)
♡ 1789-01-12 Östansjö Svärdsjö
✝ 1792-09-23 Östansjö Svärdsjö
249
    - Hans Erson (Barn)
♡ 1796 Östansjö Svärdsjö
✝ död
250
    - Hans Ersson (Barn)
♡ 1731 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1779
251
Hans Hanson
8 - 58 / 128
253
    - Hans Jansson (Barn)
♡ 1798-10-15 Svartnäs Bruk Svärdsjö
254
    - Hans Jåpsson (Barn)
♡ 1484 Karlborn Sundborn
255
Hans Jönsson S
16 - 16318 / 32768
♡ Höjen Falun
256
Hans Persson
8 - 62 / 128
257
Hans Pärsson
8 - 38 / 128
♡ 1735-10-19 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1769-08-31 Borgärdet Svärdsjö
258
Hedda Christina Svensdottter
5 - 1 / 16
♡ 1836-05-02 Ledet Otterstad
✝ 1915-03-28 Vasalund Otterstad
259
    - Hedda Ericsdotter (Barn)
♡ 1834-11-30 Kroken Otterstad
260
    - Hedda Karolina (Barn)
♡ 1876-01-03 Kroken Otterstad
✝ 1876-05-15 Kroken Otterstad Kikhosta
261
    - Helena (Lena) (Barn)
♡ 1779-09-28 Lilla skattegården Karleby
✝ 1829-04-21 Lilla Skattegården Karleby
262
Henric Simla
16 - 16320 / 32768
♡ före 1406
✝ efter 1437 Karlborn Sundborn
263
Henrik Wilkensson
13 - 2040 / 4096
♡ Karlborn Sundborn
✝ Karlborn Sundborn
264
    - Hilda Elisabeth Dahlgren (Barn)
♡ Norra Amerika Dalum?
265
    - Hilma (Gustavsdotter?) (Barn)
♡ 1886-02-14 Korpagården Mellersta Karleby
✝ 1886-03-01 Korpagården Mellersta Karleby
267
Hindrik Pålsson
12 - 844 / 2048
✝ 1684-11 Lilla Björnmossen Svärdsjö
268
    - Hulda Vilhelmina Anderson f.Sandberg (Barn)
♡ 1875-05-25 Småland
✝ 1945-06-03 Björstorpsvägen 11, Tidaholm
269
Håkan Andersson
8 - 76 / 128
♡ 1708 Backa
270
    - Ida Charlotta (Barn)
♡ 1869-10-06 Klöfvagården Karleby
✝ 1870-01-07 Klöfvagården Karleby (Smittkoppor)
271
    - Ida Kristina Svensson (Barn)
♡ 1878 Degeberg Rackeby
272
    - Ida Margareta Hedberg f.Eriksson (Barn)
♡ 1885-09-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1950-09-14
273
    - Ida Martina Andersson (Barn)
♡ 1879-02-07 Haragården Karleby
✝ 1879-02-28 Haragården Karleby
275
Ingeborg Larsdotter
7 - 59 / 64
277
Ingrid (Inger) Britta Andersdotter
6 - 7 / 32
♡ 1799-03-26 Södra Grimbråten Ölserud
✝ 1881-12-16 Skattegården Rote, Skalunda
278
    - Ingrid Larsdotter (Barn)
♡ 1766-09-27 Södra Grimbråten Ölserud
279
    - Jacob Johansson Åkervall (Barn)
♡ 1812-14-14 Gibraltar Millesvik
280
Jacob Steffenburg
11 - 504 / 1024
✝ Stockholm
281
Jacob Åkervall
8 - 4 / 128
♡ 1723-02-03 Otterstad
✝ 1777-01-29 Ahlebotten Otterstad
282
    - Jakob Fredrik Svensson (Barn)
♡ 1877-08-08 Kroken Otterstad
283
    - Jakob Fredrik Svensson (Barn)
♡ 1850-05-17 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-09-12 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
284
    - Jakob Steffenburg (Barn)
♡ 1728-11-26 Karlborn Sundborn
✝ 1789 Sundborn
285
Jakob Steffenburg
10 - 252 / 512
♡ 1657 Stockholm
✝ 1724 Falun
286
Jan (Carlén) Gabrielsson
6 - 20 / 32
♡ 1769-06-17 Karleby
✝ 1835-11-04 Hyltegården
287
Jan (Johan) Hansson
7 - 26 / 64
♡ 1761-11-25 Borgärde Svärdsjö
✝ 1813 eller 1814 Svartnäs Bruk Svärdsjö
288
Jan (Johan) Jansson
8 - 46 / 128
♡ 1721 Boda Svärdsjö
✝ 1777-01-08 Boda Svärdsjö
289
Jan Andersson
7 - 24 / 64
♡ 1744 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1820-04-10 Borgärdet Svärdsjö
290
Jan Bengtsson
7 - 60 / 64
♡ Storegården Karleby
291
Jan Eric "Jöns" Eriksson
4 - 4 / 8
♡ 1860-01-05 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1908-12-05 Backabro Svärdsjö
292
    - Jan Ersson (Barn)
♡ 1735 Borgärdet Svärdsjö
293
    - Jan Hedvall (Barn)
♡ 1859-05-16 Enviken
✝ 1908-12-17 Backabro
294
    - Jan Jansson (Barn)
♡ 1757 Boda Svärdsjö
295
Jan Michelsson
9 - 90 / 256
296
Jan Sandgren
8 - 78 / 128
298
    - Johan (Barn)
♡ 1830-07-18
✝ 1832-0924 Kikhosta
299
    - Johan (Barn)
♡ 1739? Svarnäs Bruk Svärdsjö
300
Johan (Jan) Jansson
5 - 6 / 16
♡ 1820-12-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1905-09-21 Holmsveden Svärdsjö
301
Johan (Sundsten) Johansson
6 - 10 / 32
♡ 1801-11-09 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1878-01-31 borgärdet Svärdsjö
302
    - Johan Albert Carlén (Barn)
♡ 1865-10-03 Klöfvagården Karleby
303
    - Johan Alfrid Andersson (Barn)
♡ 1861-03-01 Hallen Söne
305
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1780-05-10 Borgärdet Svärdsjö
306
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1832-06-04 Borgärde Svärdsjö
307
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1828-06-21 Båtpers Svärdsjö
308
    - Johan August (Barn)
♡ 1833-11-10
✝ 1835
310
Johan Fredrik Gustavsson (Karlsson)
4 - 6 / 8
♡ 1852-10-01 Korpagården Karleby
✝ 1918-01-25 Korpagården Karleby
311
    - Johan Jansson (Barn)
♡ 1868-02-01 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1931-03-01 Hamrånge
312
Johan Jansson
6 - 12 / 32
♡ 1789-02-22 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1841-01-15 Borgärdet Svärdsjö
313
Johan Matsson
9 - 92 / 256
♡ 1684-01 Boda Svärdsjö
✝ 1753-12-25 Boda Svärdsjö
314
Johan Matsson (finnen)
10 - 188 / 512
♡ 16?? Borgärdet Svärdsjö
✝ Borgärdet Svärdsjö
315
Johan Matsson (Makkoinen)
10 - 210 / 512
♡ 1652 Stora Björnmossen Ockelbo
✝ Stora Björnmossen Ockelbo
316
    - Johan Reinhold (Barn)
♡ 1848-05-20 Korpagården Karleby
✝ 1856-08-20 Korpagården Karleby
317
    - Johan Rickard Eriksson (Barn)
♡ 1903-06-25 Backabro Svärdsjö
✝ 1973-01-18
318
Johan Sundsten
9 - 78 / 256
♡ 1700 Klockargården vid kyrkan Svärdsjö
✝ 1749 Borgärdet Svärdsjö
319
    - Johan Theodor (Barn)
♡ 1858-11-08 Nolgården Karleby
320
    - Johan Viktor Andersson (Barn)
♡ 1870-03-04 Haragården Karleby
✝ 1958-02-03 Trimont Minnesota
321
Johan Åkervall
7 - 2 / 64
♡ 1773-02-15 Ahlebotten Otterstad
322
    - Johanna Catharina Jansson (Barn)
♡ 1871-04-05 Holmsveden Svärdsjö
✝ 1932-11-04 Holmsveden Svärdsjö
323
    - Johanna Fredrika (Barn)
♡ 1848-12-2 Nolgården Karleby
324
    - Johanna Svensdotter (Barn)
♡ 1840-01-01 Otterstad
✝ 1847-01-30 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
325
    - Johanna Svensdotter (Barn)
♡ 1848-07-18 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-09-03 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
326
Johannes (Johan) Knutzén Sundsten
7 - 20 / 64
♡ 1760 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1822 Borgärdet Svärdsjö
327
Johannes Anders Karlberg
6 - 22 / 32
♡ 1782
328
Johannes Carlsson
6 - 24 / 32
329
Johannes Ericsson
5 - 2 / 16
♡ 1837-04-01 Kroken Otterstad
✝ 1918-10-30 Vasalund Otterstad
331
Justina
9 - 71 / 256
♡ 1688
332
Jåp (Jacob) Henricsson
15 - 8160 / 16384
♡ Karlborn Sundborn
✝ efter 1441 Karlborn Sundborn
334
Jöns Carlsson
10 - 256 / 512
✝ 1715 Hosjö Holmen
335
Jöns Ersson
11 - 510 / 1024
♡ 1621 Karlborn Sunborn
✝ 1705 Karlborn Sundborn
336
Jöns Jönsson
8 - 64 / 128
♡ 1721-01-04 Karlborn Sundborn
✝ 1772 Borgärdet Svärdsjö
337
Jöns Jönsson
9 - 128 / 256
♡ 1686-02-18 Hosjö Holmen
✝ 1757-05-31 Karlborn Sundborn
338
Jöns Persson
7 - 62 / 64
♡ 1743-01-11 Hvalstad Bäck
340
Karin Matsdotter
9 - 107 / 256
♡ 1704-11-23 Fallåsen Ockelbo Finnmark
✝ 1787- 11-02 Båtpers Svärdsjö
341
    - Karl Anton Eriksson (Barn)
♡ 1909-01-17 Backabro
✝ 1909-10-24 Backabro
342
    - Karl August Gustafsson (Barn)
♡ 1850-05-30 Korpagården Karleby Gift 1878-04-26 med Johanna Martha Gustavsdotter från Slöta
✝ Slöta?
343
Karl August Svensson
4 - 2 / 8
♡ 1870-08-31 Baldershage Skalunda
✝ 1948-12-30 Frösviken Otterstad
344
    - Karl Herman Svensson (Barn)
♡ 1899-05-14 Frösviken Otterstad
✝ 1976-08-08
345
    - Karl Johansson (Barn)
♡ 1871-12-05 Kroken Otterstad
346
Katharina (Kare) Pehrsdotter
7 - 17 / 64
♡ 1758-04-09 Boda Svärdsjö
347
Katrina Pärsdotter
8 - 23 / 128
♡ 1749
✝ 1801 Nedre Storegården Rackeby
349
    - Kerstin (Barn)
♡ 1727
350
Kerstin ???
8 - 73 / 128
353
Kjerstin Nilsdotter
6 - 5 / 32
♡ 1805-05-08
354
    - Klas Albert Andersson (Barn)
♡ 1871-08-31 Haragården Karleby
✝ 1940-03-03 Norrbacken Velinga
355
    - Klas Alfrid (Barn)
♡ 1855-01-07 Korpagården Karleby
357
    - Knut Larsson (Barn)
♡ 1644 Båtpers Svärdsjö
✝ 1711 Båtpers Svärdsjö
360
Lars Andersson
8 - 26 / 128
♡ 1730
✝ Södra Grimbråten Ölserud
361
Lars Andersson
6 - 8 / 32
♡ 1790-12-21 Örslösa
362
Lars Andersson
7 - 12 / 64
♡ 1774-06-28 Nedre Storegården Rackeby
✝ 1842 02 Nedre Storegården Rackeby
363
    - Lars Andersson (Barn)
♡ 1796 Södra Grimbråten Ölserud
364
Lars Gabrielsson
7 - 8 / 64
366
Lars Larsson
6 - 6 / 32
♡ 1806-12-29 Nedre Storegården Rackeby
367
    - Lars Larsson (Barn)
♡ 1645 Båtpers Svärdsjö
✝ 1745 Båtpers Svärdsjö
368
    - Lars Matson (Barn)
♡ Båtpers Svärdsjö
369
Lars Persson
12 - 848 / 2048
✝ Båtpers
370
    - Lars Petter Larsson (Barn)
♡ 1840-10-30 Nedre Storegården Rackeby
371
    - Lars Svensson (Barn)
♡ 1760 Norra Hökshult Olserud
373
Lefferitz
12 - 1002 / 2048
376
    - Lisa Andersdotter (Barn)
♡ 1788 Södra Grimbråten Ölserud
377
Lisa Andersdotter
7 - 61 / 64
♡ 1746 Hångsdala
378
    - Lisa Jansdotter (Barn)
♡ 1865-07-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1943-04-05 Gråsala Svärdsjö
379
    - Lisa? (Barn)
♡ Lisa?
380
    - Lisbet Mattsdotter (Barn)
♡ 1745 Båtpers Svärdsjö
381
    - Lisbet Pålsdotter (Barn)
♡ 1726-09-01 Lilla Björnmossen Svärdsjö
383
    - Lotta (Barn)
♡ 1777-04-03 Lilla skattegården Karleby
384
Lotta Andersdotter
5 - 15 / 16
♡ 1810-05-11 Åsled
✝ 1865-03-24 Haragården Karleby
386
Magdalena (Lena) Abrahamsdotter
6 - 19 / 32
♡ 1776-10-02 Klöfvagården
✝ 1836-04-19 Hyltegården
387
    - Magdalena Jansdotter (Barn)
♡ 1797-02-05 Svartnäs Bruk Svärdsjö
388
Magnus Svensson
6 - 32 / 32
♡ 1773-06-05 Skattegården Bäck Valstad
✝ 1817-07-27 Skattegården Bäck Valstad
389
    - Magnus Svensson (Barn)
♡ 1837-07-03 Djurgården Otterstad
390
Magnus Svensson
7 - 4 / 64
♡ 1768-09-30
391
    - Maja Catharina Ericsdotter (Barn)
♡ 1825-11-28 Kroken Otterstad
✝ Ullered?
392
Maja H Kempe
6 - 25 / 32
♡ 1800-01-12 Hångsdala
393
Maja Johannesdotter
6 - 23 / 32
394
    - Maja Jönsdotter (Barn)
♡ 1752-01-24 Karlborn Sundborn
395
    - Maja Larsdotter (Barn)
♡ 1844-03-07 Nedre Storegården Rackeby
396
    - Maja Lisa (Barn)
♡ 1809 Skattegården Beck Hvalstad
✝ 1809-12-03 Skattegården Beck Hvalstad
397
Maja Lisa Sandgren
7 - 39 / 64
♡ 1752-01-01 Sandhem
✝ 1829-05-13 Lilla skattegården Karleby
399
    - Maja Steffenburg (Barn)
♡ 1737-01-03 Karlborn Sundborn
✝ 1798
400
    - Maja Stina (Barn)
♡ 1792-03-29 Nolgården
401
Maja-Greta Svensdotter
4 - 7 / 8
♡ 1842-04-06 Nolgården Karleby
✝ 1920-05-18 Haragården Karleby
402
    - Majbritt? (Barn)
♡ 1762
✝ dog före 1774
403
Malena Andersdotter
8 - 35 / 128
♡ 1725
✝ 1784-03-26 Boda Svärdsjö
404
    - Malena Andersdotter (Barn)
♡ 1775-03-17 Borgärdet Svärdsjö
405
    - Malena Andersdotter (Barn)
♡ 1774-05-09 Svartnäs Bruk Svärdsjö
406
    - Malena Jansdotter (Barn)
♡ 1780-05-29 Borgärdet Svärdsjö
407
    - Malin (Barn)
♡ 1724
408
Malin (Malena) Matsdotter
9 - 93 / 256
♡ 1675 Östansjö
✝ 1744 Borgärdet Svärdsjö
409
Malin Andersdotter
11 - 303 / 1024
♡ 1632
✝ 1705
410
Malin Eriksdotter
9 - 73 / 256
♡ 1700 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1763 Borgärdet Svärdsjö
411
    - Malin Hansdotter (Barn)
♡ 1763 Borgärdet Svärdsjö
412
Malin? Ersdotter
8 - 59 / 128
413
    - Margareta (Barn)
♡ 1754-12-17 Svartnäs Svärdsjö
414
Margareta
11 - 375 / 1024
♡ 1638
✝ innan 1705 Borgärdet Svärdsjö
415
    - Margareta (Barn)
♡ 1738 Borgärdet Svärdsjö
417
Margareta
11 - 423 / 1024
♡ 1637 Svartnäs Svärdsjö
✝ 1688-10 Båtpers Svärdsjö
419
    - Margareta (Barn)
♡ 1814-09-29 Borgärdet Svärdsjö
420
Margareta (Greta) Jansdotter
6 - 13 / 32
♡ 1788-07-25 Svartnäs Bruk Svärdsjö
✝ 1837-01-05 Borgärdet Svärdsjö
421
    - Margareta Andersdotter (Barn)
♡ 1787-05-01 Boda Svärdsjö
✝ 1806-06-14 Boda Svärdsjö
422
Margareta Andersdotter
8 - 47 / 128
♡ 1711(10)-06-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1784-08-01 Borgärdet Svärdsjö
423
    - Margareta Andersdotter (Barn)
♡ Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Stora Björnmossen Ockelbo socken
424
Margareta Ericsdotter
9 - 111 / 256
425
Margareta Ersdotter
8 - 37 / 128
♡ 1738 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1805 Borgärdet Svärdsjö
426
Margareta Ersdotter
8 - 61 / 128
427
Margareta Ersdotter
6 - 15 / 32
♡ 1793-11-26 Östansjö Svärdsjö
✝ 1859-11-26 Borgärdet Svärdsjö
428
Margareta Göransdotter
9 - 91 / 256
♡ 1684 Boda Svärdsjö
429
Margareta Hansdotter
7 - 19 / 64
♡ 1770-01(02?)-14 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1843-07-28 Borgärdet Svärdsjö
430
    - Margareta Jansdotter (Barn)
♡ 1770 Borgärdet Svärdsjö
431
Margareta Jansdotter
7 - 23 / 64
♡ 1745-07-10 Boda Svärdsjö
✝ 1818-10-03 Borgärdet Svärdsjö
432
Margareta Jansdotter Makkoinen
9 - 105 / 256
♡ 1703-02-01 Stora Björmossen Ockelbo
✝ 1789-11-15 Lilla Björnmossen Svartnäs
433
Margareta Jonsdotter
7 - 57 / 64
♡ 1763-10-24 Nöttorp
434
Margareta Matsdotter
10 - 213 / 512
✝ Fallåsen Ockelbo Finnmark
435
    - Margareta Mattsdotter (Barn)
♡ 1734 Båtpers Svärdsjö
437
Margareta Pärsdotter
8 - 51 / 128
♡ 1717(18)-11-13 Borgärdet Svärdsjö
438
    - Margreta (Barn)
♡ 1860-07-20 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1945-04-24 Gråsala Svärdsjö
439
    - Margreta Andersdotter (Barn)
♡ 1828-02-14 Borgärde Svärdsjö
440
    - Margreta Ersdotter (Barn)
♡ 1854-11-30 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1856-02-25 Borgärdet Svärdsjö
441
    - Margreta Ersdotter (Barn)
♡ 1845-09-20 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1849-05-06 Borgärdet Svärdsjö
442
    - Margreth (Marta) (Barn)
♡ 1830-05-19 Borgärdet Svärdsjö
444
    - Maria (Maja) (Barn)
♡ 1784-05-12 Klöfvagården
445
Maria (Maja) Abrahamsdotter
7 - 37 / 64
♡ 1755-11-17
✝ 1829-05-22 Klövagården Karleby
446
    - Maria (Maja) Lisa (Barn)
♡ 1803-12-12 Goagården Karleby
447
    - Maria (Mia) Eriksson (Barn)
♡ 1897-03-31 Backabro
✝ 1968-11-27 Långshyttan
448
    - Maria Andersdotter (Barn)
♡ 1791 Södra Grimbråten Ölserud
449
    - Maria Catrina Rosengren (Barn)
♡ 1779-03-08 Ahlebotten Otterstad
450
    - Maria Christina (Barn)
♡ 1841-03-03 Haragården Karleby
451
    - Maria Danielsdotter (Barn)
♡ 1874-02-22 Boränget
452
    - Maria Elisabeth (Barn)
♡ 1813-01-06 Skattegården Bäck Hvalstad
✝ 1616-01-15 Skattegården Beck Hvalstad
453
Maria G
8 - 75 / 128
♡ 1707 Klöfvagården
454
Maria Hansdotter
9 - 125 / 256
♡ 1700-02-01
✝ 1771
455
Maria Jönsdotter
6 - 31 / 32
♡ 1781-10-02 Hvalstad
✝ 1844-07 Hovmansgården Bäck Hvalstad
457
Maria Larsdotter
7 - 13 / 64
♡ 1763-03-26 Södra Grimbråten Ölserud
458
    - Maria Larsdotter (Barn)
♡ 1813-09-20 Nedre Storegården Rackeby
459
    - Maria Lisa (Barn)
♡ 1814-04-30 Lillegården Karleby
✝ 1814-08-17 Lillegården Karleby
460
Maria Matilda Johansdotter
4 - 1 / 8
♡ 1865-03-09 Kroken Otterstad
✝ 1937-04-30 Frösviken Otterstad
461
Maria Mårtensdotter
6 - 29 / 32
♡ 1781-12-16 Nolgården Mularp
462
    - Maria Svensdotter (Barn)
♡ 1769 Skattegården Bäck Hvalstad
463
Marina Hansdotter
10 - 145 / 512
♡ 1668 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1737
464
    - Mathilda Svensdotter (Barn)
♡ 1847-03-09 Sörtorp Otterstad
465
    - Matilda (Barn)
♡ 1854-03- Nolgården Karleby
467
Mats
11 - 376 / 1024
468
    - Mats Andersson (Barn)
♡ Lilla Björnmossen
✝ Lilla Björnmossen
470
Mats Larsson
11 - 424 / 1024
♡ 1628 Båtpers Svärdsjö
✝ 1688-02 Båtpers Svärdsjö
471
Mats Matsson
11 - 420 / 1024
♡ Omkring 1620
✝ Stora Björnmossen Ockelbo
472
Mats Matsson Matti Hiiroinen
13 - 1684 / 4096
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
473
Mats Mattson
12 - 840 / 2048
474
Matts Danielsson
10 - 184 / 512
475
Matts Mattson
10 - 214 / 512
✝ Fallåsen Ockelbo Finnmark
476
Matts Pehrsson
9 - 108 / 256
♡ 1700 Båtpers Svärdsjö
✝ 1750 Båtpers Svärdsjö
477
Mertha Svensdotter
7 - 63 / 64
♡ 1737-01-06 Hovmansgården Bäck Hvalstad
✝ 1800-03-19 Skattegården Bäck Hvalstad
480
    - Mårten Enoch Andersson (Barn)
♡ 1881-03-14 Haragården Karleby
✝ 1881-03-18 Haragården Karleby
481
Mårten Hansson
7 - 58 / 64
♡ Nolgården Mularp
482
    - Märta (Barn)
♡ 1802-10-23 Skattegården Bäck Valstad
483
    - Märta Ingeborg (Barn)
♡ 1902-09-01 Boränget
484
    - Märtha Ersdotter (Barn)
♡ 1850-01-10 Borgärdet Svärdsjö
485
    - Nils (Barn)
♡ 1789-02-03 Lilla skattegården Karleby
486
    - Nils Andersson (Barn)
♡ 1889-10-03 Nedre Storegården Rackeby
487
    - Nils Peter (Nicolai Petri Carlenius) (Barn)
♡ 1699 Goagården (Näbbe) Karleby
✝ 1787-01-06 Hova
489
Olof Mattson
10 - 218 / 512
490
Olof Steffenburg
9 - 126 / 256
♡ 1693
✝ 1742-08 Isacs-sätra Hofs socken Norge
491
    - Otto Reinhold (Barn)
♡ 1806-11-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1809-04-13 Borgärdet Svärdsjö
492
Otto Reinhold Knutzén
8 - 40 / 128
♡ 1722-11-12 Falun
✝ 1794-05-14 Borgärdet Svärdsjö
493
    - Otto Svensson (Barn)
♡ 1843-04-09 Otterstad
✝ 1847-05-16 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
496
    - Pehr Andersson (Barn)
♡ 1763 Svartnäs Bruk Svärdsjö
497
    - Pehr Andersson (Barn)
♡ 1795-03-03 Båtpers Svärdsjö
498
Pehr G Carlbom
6 - 26 / 32
♡ 1787-09-22 Karleby
500
    - Per Andersson (Barn)
♡ 1825-04-01 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
501
Per Ersson Risman
11 - 398 / 1024
♡ Silverberg Risshyttan
✝ Torsåker
502
    - Per Matson (Barn)
♡ Båtpers Svärdsjö
503
Per Mattson
8 - 54 / 128
♡ 1730-05-17 Båtpers Svärdsjö
✝ 1788-02-17 Båtpers Svärdsjö
504
Per Nilsson
8 - 124 / 128
♡ Hvrårna (Vrågården) Bäck Hvalsta
505
Peter i Goagården (Näbbe)
9 - 160 / 256
506
Petter Vilde
11 - 502 / 1024
♡ 1624-09-16 Szczecin Pommern (Polen)
✝ 1674
507
Pål Andersson
9 - 106 / 256
♡ 1704 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1742-09-09 Lilla Björnmossen Svärdsjö
508
Pål Hindersson
11 - 422 / 1024
✝ 1728 Lilla Björnmossen Svärdsjö
509
    - Pär Andersson (Barn)
♡ 1885 Nedre Storegården Rackeby
510
Pär Andersson Hammarström
9 - 100 / 256
♡ 1706(05) Gammelstilla Bruk Torsåker
✝ 1782-05 27 Svartnäs bruk Svärdsjö
511
Pär Ersson
9 - 76 / 256
♡ 1694 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1765 Borgärdet Svärdsjö
512
    - Rebecka (Barn)
♡ 1789
513
Rune Bertil Andersson
2 - 2 / 2
♡ 1926-03-26 Korpagården Karleby
✝ 2016-10-17 Kumla
514
    - Rustmästare Reinhold Sundsten (Barn)
♡ 1757-10-22 Svärdsjö
515
    - Samuel Andersson (Barn)
♡ 1838-04-30 Borgärdet Svärdsjö
516
Sara
11 - 289 / 1024
♡ 1625 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1698 Borgärdet Svärdsjö
517
    - Sara Andersdotter (Barn)
♡ 1793 Södra Grimbråten Ölserud
518
Sara Andersdotter (Tängner)
9 - 127 / 256
♡ 1691 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1762 Karlborn Sundborn
519
    - Sara Ingeborg Andersson f. Svensson (Barn)
♡ 900-09-24 Frösviken Otterstad
✝ 1990-02-23
520
Sara Johansdotter
7 - 1 / 64
♡ 1783-10-06 Ölserud
521
    - Sara Jönsdotter (Barn)
♡ 1750-04-16 Karlborn Sundborn
522
Sara Larsdotter
5 - 3 / 16
♡ 1838-06-08 Nedre Storegården Rackeby
✝ 1929-01-05 Krogen Otterstad
523
    - Sara Lena (Barn)
♡ 1810-09-22 Goagården Karleby
524
    - Sara Svensdotter (Barn)
♡ 1755 Skattegården Bäck Hvalstad
525
    - Selma Sofia (Barn)
♡ 1859-08-16 Klöfvagården Karleby
526
    - Signe Maria (Granath) Karlsson (Barn)
♡ 1895-01-22 Frösviken Otterstad
✝ 1988-07-05
528
Soldat Stubb
11 - 290 / 1024
529
son
12 - 842 / 2048
♡ Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
530
    - Sophia Andersdotter (Barn)
♡ 1817-06-08 Båtpers Svärdsjö
531
Sophia Andersdotter
7 - 25 / 64
♡ 1758-02-04 Svartnäs Bruk Svärdsjö
✝ 1829-03-31 Svartnäs Bruk Svärdsjö
532
    - Sophia Jansdotter (Barn)
♡ 1792-04-01 Svartnäs Bruk Svärdsjö
533
Sophia Jönsdotter (Göransdotter)
9 - 99 / 256
♡ 1712 (1708 Ortala Bruk Väddö?)
✝ 1781-12-13 Svartnäs bruk Svärdsjö
536
    - Stina (Barn)
♡ 1856-05-01 Borgärdet Svärdsjö
537
Stina Andersdotter
7 - 3 / 64
♡ 1773-10-13
538
Stina Jonsdotter
6 - 27 / 32
♡ 1761
✝ 1810
539
    - Stina Larsdotter (Barn)
♡ 1758-09-29 Södra Grimbråten Ölserud
540
Stina Maja Johansdotter Åkervall
6 - 1 / 32
♡ 1810-08-22(28) Gibraltar Millesvik
✝ Sörtorp Sunnerby Otterstad
541
    - Sven (Barn)
♡ 1800
✝ 1802
542
Sven Abrahamsson
5 - 14 / 16
♡ 1805-12-09
✝ 1868-05-16 Nolgården Karleby Lofene
543
    - Sven Anders (Barn)
♡ 1817-04-23 Skattegården Beck Valstad
544
    - Sven Andersson (Barn)
♡ 1786 Södra Grimbråten Ölserud
545
Sven Emil Algot Andersson
3 - 4 / 4
♡ 1883-12-25 Trädgården Karleby Norra Rote
✝ 1963-11-13 Lilla Torpa Segerstad
546
Sven Ericsson
8 - 28 / 128
♡ 1724
548
    - Sven Harald Svensson (Barn)
♡ 1907-05-10 Frösviken Otterstad
✝ 1987-11-11
549
Sven Johan Larsson
5 - 4 / 16
♡ 1838-06-18 Stenstorp Skalunda
✝ 1912-02-23 Krogen (Pinneled 1) Otterstad
550
Sven Larsson
8 - 126 / 128
551
    - Sven Magnus Johansson (Barn)
♡ 1868-09-13 Kroken Otterstad
✝ Amerika
552
Sven Magnusson
6 - 2 / 32
♡ 1806-12-10 Backa Sunnerby Otterstad
✝ Sörtorp Sunnerby Otterstad
553
Sven Petter Magnusson
5 - 16 / 16
♡ 1810-12-12 Skattegården Beck Hvalstad
✝ 1886-03-11 Haragården Karleby
554
Sven Svensson
7 - 64 / 64
♡ 1729 Sandhem
✝ 1804-01-08
555
    - Walborg Elisabet (Barn)
♡ 1910-04-11
556
Wendela Paulina Andersson
3 - 3 / 4
♡ 1891-01-26 Korpagården Mellersta Karleby
✝ 1927-12-26 Korpagården Mellersta Karleby
557
Wilken Jåpsson
14 - 4080 / 8192
♡ Karlborn Sundborn
✝ Karlborn Sundborn