Register
1
*
8 - 79
2
*
11 - 507
♡ 1628
✝ 1699 Borgärdet Svärdsjö
3
*
7 - 5
4
    - Abraham (Barn)
♡ 1782-01-26 Lilla skattegården Karleby
5
Abraham Andersson
7 - 38
♡ 1747-06-06 Klöfvagården Karleby
✝ 1819-07-07 Klöfvagården Karleby
6
Abraham Gustaf Carlén
5 - 10
♡ 1815-07-09 Lillegården Karleby
✝ 1869-11-11 Klöfvagården Karleby
7
Abraham Josefsson
6 - 28
♡ 1762
8
Abraham Svensson
8 - 74
9
    - Abraham Svensson (Barn)
♡ 1755 Norra Hökshult Olserud
10
    - Agneta Danielsdotter (Barn)
♡ 1799-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1800-12-15 Borgärdet Svärdsjö
11
    - Agneta Danielsdotter (Barn)
♡ 1802-02-20 Borgärdet Svärdsjö
12
    - Agneta Jönsdotter (Barn)
♡ 1754-06-11 Karlborn Sundborn
13
Agneta Steffenburg
8 - 63
♡ 1732-03-01 Karlborn Sundborn
✝ 1806 Borgärdet Svärdsjö
14
    - Anders (Barn)
♡ 1774-11-17 Lilla skattegården Karleby
15
    - Anders (Barn)
♡ 1805-10-31 Goagården Karleby
16
    - Anders (Barn)
♡ 1827-11-30 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1885 Borgärdet Svärdsjö
18
    - Anders (Jönson) Carlborg (Barn)
♡ 1719 Karlborn Sundborn
✝ 1791
19
    - Anders "Buller" Andersson (Barn)
♡ 1722 Backa Svärdsjö
20
Anders "Buller" Andersson
6 - 14
♡ 1789-03-12 Båtpers Svärdsjö
21
Anders "Buller" Hansson
7 - 28
♡ 1763 Backa Svärdsjö
✝ 1805-11-07 Båtpers Svärdsjö
22
    - Anders Abrahamsson (Barn)
♡ 1781-03-11 Klöfvagården Karleby
✝ 1858-01-19 Klöfvagården Karleby
23
Anders Andersson
8 - 24
♡ 1741
24
Anders Andersson
8 - 48
♡ 1715-12-06 Hedgårdarna Enviken Svärdsjö
✝ 1794-12-24 Borgärdet Svärdsjö?
25
Anders Andersson
9 - 110
♡ 1684
✝ Bengtsheden Svärdsjö
26
    - Anders Andersson (Barn)
♡ 1826-03-28 Borgärde Svärdsjö
27
Anders Andersson
9 - 96
✝ Enviken Svärdsjö
28
Anders Andersson
7 - 44
♡ 1747(44)-03-07 Segerstad
✝ 1821-03-15 Korpagården Karleby
29
    - Anders Andersson (Barn)
♡ 1781 Södra Grimbråten Ölserud
✝ innan 1787 Södra Grimbråten Ölserud
30
    - Anders Andersson (Barn)
♡ 1778 Nedre Storegården Rackeby
31
Anders Andersson Hammarström
10 - 200
♡ 1675-03-25
✝ 1763-05-04 Svartnäs Bruk Svärdsjö
32
Anders Danielsson
6 - 16
♡ 1794-09-18 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1838-02-17 Borgärdet Svärdsjö
33
Anders Ericsson
9 - 112
♡ 168(7) Olofsnäs Åland
✝ 1753-09-28 Backa Svärdsjö
34
    - Anders Ericsson (Barn)
♡ 1857-08-17 Borgärdet Svärdsjö
35
    - Anders Ericsson (Barn)
♡ 1827-10-22 Kroken Otterstad
✝ Krogen?
36
Anders Ersson
7 - 22
✝ Bengtsheden Svärdsjö
38
Anders Hindersson
9 - 72
♡ 1697
39
Anders Jansson
9 - 94
♡ 1680 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1739 Borgärdet Svärdsjö
40
Anders Jansson
6 - 30
♡ 1781-03-19 Storegården Karleby
41
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1822-11-01 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1839-08-01 Borgärdet Svärdsjö
42
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1786-04-08 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1794-08-15 Borgärdet Svärdsjö
43
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1751 Boda Svärdsjö
44
    - Anders Jönson (Barn)
♡ 1760 Karlborn Sundborn
45
Anders Larsson
11 - 400
✝ Torsåker
46
    - Anders Larsson (Barn)
♡ 1806-12-29 Nedre Storegården Rackeby
47
Anders Magnus Svensson
4 - 8
♡ 1839-06-02 Haragården Karleby
✝ 1922-04-16 Haragården Karleby
48
    - Anders Magnusson (Barn)
♡ 1802-07-04 Backa i Sunnerby Otterstad
49
Anders Matsson
10 - 212
♡ 1671? 72 Båtpers Svärdsjö
✝ 1743-07-07 Lilla Björnmossen, Svärdsjö
50
    - Anders Mattson (Barn)
♡ 1736 Båtpers Svärdsjö
51
Anders Månsson
9 - 14
52
Anders Månsson
8 - 88
53
Anders Nilsson
10 - 254
♡ 1663 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1713-04-03 Borgärdet Svärdsjö
54
Anders Persson
8 - 50
♡ 1731 Svartnäs Svärdsjö
✝ 1812-09-08 Wällingsbäck Svärdsjö
55
Anders Persson
8 - 80
56
    - Anders Pålsson (Barn)
♡ 1738 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1807-07-10 Lilla Björnmossen, Svärdsjö
57
Anders Svensson
7 - 6
58
Anders Svensson
7 - 14
♡ 1759 Norra Hökshult Ölserud
59
    - Anders Svensson (Barn)
♡ 1761-07-22 Läckö Otterstad
60
    - Anders Åkervall (Barn)
♡ 1769-06-24 Ahlebotten Otterstad
61
Anders Åkervall Bryngelsson
9 - 8
♡ 1689-06-19 Kronogården Otterstad
✝ 1761-12-25 Läckö Otterstad
62
Andreas (Anders) Ericsson
7 - 18
♡ 1754-02-21 Boda Svärdsjö
✝ 1806-09-05 Boda Svärdsjö
63
    - Andreas Andersson (Barn)
♡ 1802 Södra Grimbråten Ölserud
64
Andreas Jonsson
6 - 18
65
    - Andreas Svensson (Barn)
♡ 1854-07-03 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1847-05-13 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
66
    - Anna (Barn)
♡ 1768-08-30 Backa Svärdsjö
✝ Innan 1774
67
    - Anna Andersdotter (Barn)
♡ 1708-08-02 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1723-06-05 Lilla Björnmossen Svärdsjö
68
Anna Andersdotter
10 - 187
♡ 1651
✝ 1688 Borgärdet Svärdsjö
69
    - Anna Andersdotter (Barn)
♡ 1771-06-24 Svartnäs Bruk Svärdsjö
70
    - Anna Andersson (Barn)
♡ 1834-10-02 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1839-07-29 Borgärdet Svärdsjö
71
    - Anna Elisabeth Steffenburg (Barn)
♡ 1740-10-30 Karlborn Sundborn
✝ 1771
72
    - Anna Ericsson (Barn)
♡ 1852-01-08 Borgärdet Svärdsjö
73
Anna Hansdotter
9 - 75
♡ 1695 Hansols Ön Svärdsjö
✝ 1769 Borgärdet Svärdsjö
74
    - Anna Hansdotter (Barn)
♡ 1761 Borgärdet Svärdsjö
76
Anna Jansdotter
4 - 3
♡ 1862-09-22 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1932-07-23 Gråsala Svärdsjö
77
    - Anna Jansdotter (Barn)
♡ 1793-12-09 Svartnäs Bruk Svärdsjö
78
Anna Jansdotter
9 - 95
✝ Enviken Svärdsjö
79
    - Anna Jönsdotter (Barn)
♡ 1758-04-04 Karlborn Sundborn
80
    - Anna Katarina Eriksson (Barn)
♡ 1887-11-09 Borgärdet Svärdjö
✝ 1962-09-17 Gråsala Svärdsjö
81
Anna Knutsdotter
10 - 209
✝ Stora Björnmossen Ockelbo
82
Anna Knutsdotter
10 - 249
83
    - Anna Kristina (Granath) Karlsson (Barn)
♡ 1896-10-18 Krogen Otterstad
✝ 1982-12-04
84
Anna Larsdotter
10 - 217
85
    - Anna Magnusdotter (Barn)
♡ 1799-06-10 Backa i Sunnerby Otterstad
86
Anna Maria Jakobsdotter
6 - 21
♡ 1780-12-10 Hagen Karleby
87
Anna Olofsdotter
9 - 109
♡ 1692(94)
✝ 1771-06-27 Bengtsheden Svärdsjö
88
Anna Persdotter
11 - 419
89
Anna Persdotter
7 - 27
♡ 1758-04-13 Båtpers Svärdsjö
✝ 1813-03-21 Båtpers Svärdsjö
90
Anna Pålsdotter
8 - 53
♡ 1728-12-15 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1787-11-02 Båtpers Svärdsjö
91
    - Anna Pålsdotter (Barn)
♡ 1679-04-06 Lilla Björnbossen Svärdsjö
92
Anna Pärsdotter
10 - 151
93
    - Anna Pärsdotter (Barn)
♡ 1728 Borgärdet Svärdsjö
94
    - Anna Sandberg (Barn)
♡ 1884-12-18
95
    - Anna Sofia (Barn)
♡ 1854-10-13 Haragården Karleby
96
    - Anna Stina Andersdotter (Barn)
♡ 1779 Södra Grimbråten Ölserud
97
    - Anna Stina Sundsten (Barn)
♡ 1764-09-27 Borgärdet Svärdsjö
✝ död innan 1774
98
Anna Wilde
10 - 251
♡ 1667?
✝ 1722 Karlborn Sundborn
99
    - Anna-Greta (Barn)
♡ 1840-11-06 Nolgården Karleby
✝ 1840-12-17 Nolgården Karleby
100
    - Anna-Lisa (Barn)
♡ 1894-08-02 Enviken
101
    - Anna-Lisa Ersdotter (Barn)
♡ 1868-04-18 Enviken
102
Annika
8 - 27
♡ 1734
103
Annika Anna? Svensdotter
9 - 7
♡ 1700 Otterstad
✝ 1745-11-05 Otterstad
105
    - August Svensson (Barn)
♡ 1852-06-20 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-08-05 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
106
    - Augusta Sandberg (Barn)
♡ 1870-04-29
✝ 1943-09-08
107
    - Axel Herbert Svensson (Barn)
♡ 1904-03-04 Frösviken Otterstad
✝ 1989-07-06
108
    - Axel Svensson (Barn)
♡ 1880-22-10 Kroken Otterstad
✝ Alaska
109
Barbro
11 - 509
✝ Karlborn Sundborn
111
Birgit Anna Maria Andersson
2 - 1
♡ 1931-04-15 Djupkärr Julita
✝ 2014-11-17 Kumla
112
    - Bolla Svensson (Barn)
♡ 1785-06-30 Diket Otterstad
113
    - Brita (Barn)
♡ 1858-03-13 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1893-12-23 Svärdsjö
114
    - Brita (Barn)
♡ 1799 Östansjö Svärdsjö
✝ 1801 Östansjö Svärdsjö
115
Brita Andersdotter
8 - 55
♡ 1734 Bengtsheden Svärdsjö
✝ 1813-03-08 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
116
    - Brita Andersdotter (Barn)
♡ 1688 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1761 Borgärdet Svärdsjö
117
    - Brita Andersdotter (Barn)
♡ 1821-09-16 Borgärde Svärdsjö
118
    - Brita Danielsdotter (Barn)
♡ 1804-11-01 Borgärdet Svärdsjö
119
    - Brita Ericsson (Barn)
♡ 1848-01-16 Borgärdet Svärdsjö
120
    - Brita Hansdotter (Barn)
♡ 1767 Borgärdet Svärdsjö
121
Brita Hansdotter
7 - 21
♡ 1746
✝ Bengtsheden Svärdsjö
122
Brita Hansdotter
7 - 31
♡ 1767-05-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1838-03-18 Borgärdet Svärdsjö
123
Brita Hansdottter
7 - 29
♡ 1760-10-08 Östansjö Svärdsjö
✝ 1809-07-28 Östansjö Svärdsjö
124
Brita Jansdotter
8 - 45
♡ 1721-01-18 Boda Svärdsjö
✝ 1806-06-16 Boda Svärdsjö
125
    - Brita Jansdotter (Barn)
♡ 1818-01-16 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1888-06-16 Borgärdet Svärdsjö
126
    - Brita Jansdotter (Barn)
♡ 1754 Boda Svärdsjö
✝ 1757 Boda Svärdsjö
127
    - Brita Jönsdotter (Barn)
♡ 1756-05-31 Karlborn Sundborn
128
Brita Larsdotter
7 - 11
♡ 1776-08-21
✝ före 1845 Nedre Storegården Rackeby
129
    - Brita Matsdotter (Barn)
♡ Båtpers Svartnäs
130
    - Brita Nilsdotter (Barn)
♡ 1807-12-18 Thån Skalunda
✝ 1808-01-07 Thån Skalunda
131
Brita Nilsdotter Hielm
11 - 397
♡ 1709
✝ 1784
133
    - Brita Sundsten (Barn)
♡ 1731-06-19 Borgärdet Svärdsjö
134
    - Britta Jansdotter (Barn)
♡ 1775-04-18 Borgärdet Svärdsjö
135
Britta Larsdotter
8 - 25
♡ 1732
✝ Södra Grimbråten Ölserud
136
Britta-Stina Johansdotter
5 - 11
♡ 1815-01-05 Goagården Karleby
137
    - Bror Edvin Eriksson (Barn)
♡ 1906-03-21 Backabro Svärdsjö
✝ 1918-04-15 Gråsala Svärdsjö
138
Bryngel Andersson
10 - 16
140
Carin (Sundsten) Jansdotter
5 - 5
♡ 1833-08-13 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1873-03-12 Holmsveden Svärdsjö
141
    - Carin Andersdotter (Barn)
♡ 1831-06-05 Åg Svärdsjö
✝ 1831-06-27 Åg Svärdsjö
142
    - Carl Andersson (Barn)
♡ 1807-06-06 Slöta
143
    - Carl Ericsson (Barn)
♡ 1841-02-21 Kroken Otterstad
144
    - Carl Gabriel Carlén (Barn)
♡ 1791(-04-14)
✝ 1838
145
    - Carl Johan (Barn)
♡ 1843-11-22 Haragården Karleby
✝ 1856-04-10 Haragården Karleby
146
    - Carl Johan Johansson (Barn)
♡ 1815-12-27 Saleby Slöta
147
    - Carl Johan Svensson (Barn)
♡ 1835-03-23 Ledet Otterstad
✝ 1847-05-16 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
148
    - Carl Jönsson (Barn)
♡ 1727-12-26 Karlborn Sundborn
✝ 1797
150
    - Catarina (Barn)
♡ 1772-02-04 Lilla skattegården Karleby
151
Catarina Pehrsdotter
7 - 7
152
    - Catharina Andersdotter (Barn)
♡ 1760 Svartnäs Bruk Svärdsjö
153
Catharina Ericksdotter
8 - 15
154
    - Catharina Jansdotter (Barn)
♡ 1795-02-03 Svarnäs Bruk Svärdsjö
155
Catharina Lefferitz
11 - 501
156
    - Catharina Pärsdotter (Barn)
♡ 1734 Svartnäs Svärdsjö
158
    - Catrina (Barn)
♡ 1807-01-20 Skattegården Beck Valstad
159
    - Catrina Larsdotter (Barn)
♡ 1834-09-10 Nedre Storegården Rackeby
160
    - Cecilia (Barn)
✝ 1709 Stockholm
161
    - Charlotta (Barn)
♡ 1822-03-13 Goagården Karleby
162
Charlotta (Lotta) Andersdotter
5 - 15
♡ 1810-05-11 Nöttorp Mularp
✝ 1865-03-24 Haragården Karleby
164
Chatarina Johansdotter
9 - 5
♡ 1722-09-09 Otterstad
✝ 1777-03-21 Otterstad
165
Chatrina Andersdotter
8 - 77
166
    - Chatrina Johansdotter Åkervall (Barn)
♡ 1808-06-14 Gibraltar Millesvik
167
Chatrina Olsdotter
9 - 97
♡ Ockelbo (Myggsjön)
168
Christina (Carlbom) Persdotter
5 - 13
♡ 1819-12-16 Stommen
✝ 1902-04-21 Nolgården Karleby Lofene
169
Christina Andersdotter
6 - 9
♡ 1798-05-10 Boda Svärdsjö
✝ 1869-12-18 Borgärdet Svärdsjö
170
Christina Andersdotter
6 - 11
♡ 1788-01-07 Bengtsheden Svärdsjö
✝ 1863-12-03 Borgärdet Svärdsjö
171
    - Christina Jansdotter (Barn)
♡ 1754 Boda Svärdsjö
✝ 1757 Boda Svärdsjö
172
    - Christina Johansdotter Åkervall (Barn)
♡ 1825-09-12 Sanden Otterstad
173
Christina Jönsdotter
10 - 183
174
Christina Jönsdotter
10 - 255
♡ Karlborn Sundborn
✝ Hosjö Holmen
175
    - Christina Larsdotter (Barn)
♡ 1836-09-22 Örslösa
176
    - Christina Lovisa (Barn)
♡ 1815-10-27 Skattegården Beck Valstad
177
    - Christina Persdotter Wilde (Barn)
♡ 1668 Falun
✝ 1708-01-22 Stockholm
178
    - Clara Charlotta (Barn)
♡ 1844-06-10 Nolgården Karleby
179
Clara Maria Karlén
4 - 5
♡ 1857-10-03 Klöfvagården Karleby
✝ 1931-02-04 Korpagården karleby
180
    - Clas Ericssson (Barn)
♡ 1832-08-14 Kroken Otterstad
181
    - Daniel (Jönsson) Flodström (Barn)
♡ 1724 Karlborn Sundborn
✝ 1776
182
    - Daniel Andersson (Barn)
♡ 1819-04-18 Borgärde Svärdsjö
✝ 1839-07-21 Borgärdet Svärdsjö
183
    - Daniel Andersson (Barn)
♡ 1777-06-12 Svartnäs Bruk Svärdsjö
184
    - Daniel Danielsson (Barn)
♡ 1796-11-14 Borgärdet Svärdsjö
185
Daniel Jönsson
7 - 32
♡ 1762-06-03 Karlborn Sundborn
✝ 1849-12-25 Borgärdet Svärdsjö
186
Daniel Olsson
9 - 98
♡ Ockelbo (Myggsjön)
187
    - Daniel Svensson (Barn)
♡ 1767 Norra Hökshult Olserud
188
    - Edit Maria (Barn)
♡ 1905-04-21 Backa-Storsved
✝ 1908-10-16 Backa-Storsved
189
Elin Andersdotter
6 - 3
♡ 1798-04-08
✝ 1864-02-20 Kroken Otterstad
190
Elin Andersdotter
8 - 7
♡ 1748 Otterstad
191
    - Elin Lagerström f.Eriksson (Barn)
♡ 1897-05-10 Säbyggeby Ockelbo
✝ 1978-02-26
192
Elisabet (Lisa) Danielsdotter
8 - 49
♡ 1732 Ockelbo (och myggsjön?)
✝ 1801-08-16 Wällingsbäck Svärdsjö
193
Elisabet (Lisbet) Pålsdotter
10 - 211
♡ 1676? Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1743-05-09 Lilla Björnmossen Svärdsjö
194
Elisabet Ericsdotter
8 - 57
195
Elisabet Jansdotter
9 - 102
196
    - Elisabet Jansdotter (Barn)
♡ 1748-04-02 Boda Svärdsjö
197
Elisabet Johansdotter
11 - 399
✝ Torsåker
198
    - Elisabet Jönsdotter (Barn)
♡ 1664 Karlborn Sundborn
✝ 1706
199
Elisabet Persdotter Risman
10 - 199
♡ 1680-01-25 Rishyttan Stora Tuna
✝ 1753-01-14 Svartnäs Bruk Svärdsjö
200
    - Elisabeth (Barn)
♡ 1792-02-02 Östansjö Svärdsjö
201
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1803-05-02 Boda Svärdsjö
✝ 1814
202
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1777-08-18 Borgärdet Svärdsjö
203
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1766 Svartnäs Bruk Svärdsjö
204
    - Elisabeth Jansdotter (Barn)
♡ 1789-12-23 Svartnäs Bruk Svärdsjö
205
Elisabeth Larsdotter
9 - 171
206
    - Elisabeth Larsdotter (Barn)
♡ 1850-08-29 Nedre Storegården Rackeby
207
Elisabeth Matsdotter
9 - 89
208
Elisabeth Pärsdotter Uggla
9 - 77
♡ 1710
✝ 1759 Borgärdet Svärdsjö
209
Elisabeth Sundsten
8 - 39
♡ 1733 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1804-01-23 Borgärdet Svärdsjö
211
Ella
11 - 421
♡ 1646? Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
212
Elsa Fredrika Eriksson
3 - 1
♡ 1898-02-01 Krogen Otterstad
✝ 1950-10-17 Långshyttan
213
Elsa Wode
12 - 1001
✝ 1654-05-06
214
    - Emil Gottfrid (Barn)
♡ 1872-12-05
215
    - Emil Svensson (Barn)
♡ 1875-07-21 Baldershage Skalunda
216
    - Emma (Barn)
♡ 1899-05-07 Backabro
217
    - Emma Sofia Svensson (Barn)
♡ 1868-07-08 Haragården Karleby
✝ 1955-03-07 Falköping
218
    - Eric (Barn)
♡ 1827-10-21 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1829-11-24 Borgärdet Svärdsjö
219
    - Eric Andersson (Barn)
♡ 1781-01-08 Boda Svärdsjö
220
Eric Andersson
5 - 8
♡ 1824-01-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1876-12-24 Borgärdet Svärdsjö
221
    - Eric Andersson (Barn)
♡ 1799-04-30 Båtpers Svärdsjö
222
Eric Andersson "Hindrics"
8 - 36
♡ 1728
223
Eric Ersson
10 - 152
♡ 1654
✝ 1732
224
    - Eric Hansson (Barn)
♡ 1758-09-14 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1818-06-08 Borgärdet Svärdsjö
225
Eric Hansson
7 - 30
♡ 1757-08-17 Östansjö Svärdsjö
✝ 1818-01-12 Östansjö Svärdsjö
226
Eric Jansson
8 - 18
227
Eric Larsson
6 - 4
♡ 1795-01-03 Backa Sunnerby
✝ 1869-03-01 Kroken Otterstad
228
    - Eric Nilsson (Barn)
♡ 1791-11-27 Thån Skalunda
✝ 1791-11-29 Thån Skalunda
229
Erik Albert Eriksson
3 - 2
♡ 1899-07-16 Mörtebo Ockelbo
✝ 1976-10-29 Yttermalung
230
Erik Andersson
11 - 304
231
    - Erik August (Barn)
♡ 1892-01-18 Enviken
232
    - Erik Backlund (Barn)
♡ 1868-09-06 Enviken
233
Erik Eriksson Ropare*
9 - 104
♡ 1701
✝ 1741
234
Erik Eriksson Ropare*
9 - 74
♡ 1701
✝ 1741
235
Erik Henriksson
12 - 1020
♡ Karlborn Sundborn
✝ Karlborn Sundborn
236
    - Erik Jansson (Barn)
♡ 1830-05-03 Borgärdet Svärdsjö
237
Erik Jönsson Piggen
10 - 206
♡ Bjursås
238
    - Erik Matsson (Barn)
♡ Båtpers Svärdsjö
239
    - Erik Pålsson (Barn)
♡ 1686-03-07 Lilla Björnbossen Svärdsjö
✝ 1697-06-24 Lilla Björnbossen Svärdsjö
240
    - Frans Nathanael Andersson (Barn)
♡ 1866-11-15 Haragården Karleby
✝ 1867-02-23 Haragården Karleby
241
    - Fredrica Elisabeth Johansdotter (Barn)
♡ 1821-11-08 Saleby Slöta
242
    - Fredrik (Barn)
♡ 1830-07-18
✝ 1830-11-30 Utslag
243
    - Fredrik Sanfrid Andersson (Barn)
♡ 1873-02-27 Haragården Karleby
✝ 1966 Minnesota
244
    - Fredrik Wilde (Barn)
✝ 1710-11 Stockholm
245
    - Fredrika Abrahamsdotter (Barn)
♡ 1778-12-22 Klöfvagården Karleby
✝ 1853-02-19 Klöfvagården Karleby
246
    - Fredrika Charlotta Johansdotter (Barn)
♡ 1839-04-20 Skarpås Slöta
248
    - Gabriel (Barn)
♡ 1735 Klöfvagården Karleby
249
    - Gabriel (Barn)
♡ 1801-07-27 Lillegården Karleby
250
Gabriel Abrahamsson
8 - 16
251
Gabriel Andersson
7 - 40
♡ 1736
✝ 1801-01-26 Lilla skattegården Karleby
252
    - Gabriel Hallorsson (Barn)
♡ Korpagården Karleby
254
    - Gerda Elisabet Alfredsson f.Svensson (Barn)
♡ 1902-03-26 Frösviken Otterstad
✝ 1992-06-26
255
    - Greta (Barn)
♡ 1808-04-14 Goagården Karleby
256
Greta (Margareta) Anderdotter
5 - 7
♡ 1822-01-09 Båtpers Svärdsjö
✝ 1877-07-13 Borgärdet Svärdsjö
257
    - Greta Andersdotter (Barn)
♡ 1783 Södra Grimbråten Ölserud
258
    - Greta Åkervall (Barn)
♡ 1775-10-10 Ahlebotten Otterstad
259
Gretha Pehrsdotter
8 - 17
260
Gudlög Hansdotter Swinhufwud
15 - 8159
✝ Karlborn Sundborn
263
    - Gustaf (Barn)
♡ 1812-09-12 Goagården Karleby
264
Gustaf Johansson/Carlsson
5 - 12
♡ 1819-02-04 Saleby Slöta
✝ 1903-10-12 Korpagården Karleby
265
    - Gustav Natanael Andersson (Barn)
♡ 1874-06-22 Haragården Karleby
✝ 1874-10-28 Haragården Karleby
266
    - Gustav Natanael Andersson (Barn)
♡ 1876-12-23 Haragården Karleby
✝ 1960-04-20 Haragården Karleby
267
Gustava Andersdotter
5 - 9
♡ 1834-07-29 Acklinga
✝ 1911-07-10 Klövagården Karleby
268
    - Gustava Charlotta (Barn)
♡ 1851-05-26 Haragården Karleby
270
Hallor Pehrsson
8 - 86
✝ 1776-03-05 Korpagården Karleby
271
    - Hanna Svensson (Barn)
♡ 1880-11-11 Baldershage Skalunda
272
    - Hans (Barn)
♡ 1805-02-14 Östansjö Svärdsjö
✝ 1809-07-22 Östansjö Svärdsjö
273
Hans "Buller" Andersson
8 - 56
♡ 1733-10-12 Backa Svärdsjö
✝ 1810-08-19 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
274
Hans Albrectsson
10 - 250
♡ Björsbo Aspeboda
✝ Elsborg Falun
275
    - Hans Andersson (Barn)
♡ 1830-01-20 Borgärde Svärdsjö
276
    - Hans Andersson (Barn)
♡ 1786-10-02 Båtpers Svärdsjö
277
Hans Danielsson
8 - 60
278
Hans Eriksson
8 - 52
♡ 1731 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1779-06 Borgärdet Svärdsjö
279
    - Hans Eriksson* (Barn)
♡ 1731 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1779-06 Borgärdet Svärdsjö
280
    - Hans Erson (Barn)
♡ 1789-01-12 Östansjö Svärdsjö
✝ 1792-09-23 Östansjö Svärdsjö
281
    - Hans Erson (Barn)
♡ 1796 Östansjö Svärdsjö
✝ död
282
Hans Hanson
8 - 58
284
    - Hans Jansson (Barn)
♡ 1798-10-15 Svartnäs Bruk Svärdsjö
285
    - Hans Jåpsson (Barn)
♡ 1484 Karlborn Sundborn
286
Hans Jönsson S
16 - 16318
♡ före 1414 Höjen Falun
✝ efter 1440
287
Hans Persson
8 - 62
288
Hans Pärsson
8 - 38
♡ 1735-10-19 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1769-08-31 Borgärdet Svärdsjö
289
Hedda Christina Svensdottter
5 - 1
♡ 1836-05-02 Ledet Otterstad
✝ 1915-03-28 Vasalund Otterstad
290
    - Hedda Ericsdotter (Barn)
♡ 1834-11-30 Kroken Otterstad
291
    - Hedda Karolina (Barn)
♡ 1876-01-03 Kroken Otterstad
✝ 1876-05-15 Kroken Otterstad Kikhosta
292
    - Helena (Lena) (Barn)
♡ 1779-09-28 Lilla skattegården Karleby
✝ 1829-04-21 Lilla Skattegården Karleby
293
Henric Simla
16 - 16320
♡ före 1406
✝ efter 1437 Karlborn Sundborn
294
Henrik Wilkensson
13 - 2040
♡ Karlborn Sundborn
✝ Karlborn Sundborn
295
    - Hilda Elisabeth Dahlgren (Barn)
♡ Norra Amerika Dalum?
296
    - Hilma Gustafva (Barn)
♡ 1886-02-14 Korpagården Mellersta Karleby
✝ 1886-03-01 Korpagården Mellersta Karleby
297
    - Hindrik (Barn)
♡ 1677-09-29 Lilla Björnmossen Svärdsjö
298
Hindrik Pålsson
12 - 844
♡ 1594? Stora Björnmossen Ockelbo
✝ 1684-11-16 Lilla Björnmossen Svärdsjö
299
    - Hulda Vilhelmina Anderson f.Sandberg (Barn)
♡ 1875-05-25 Småland
✝ 1945-06-03 Björstorpsvägen 11, Tidaholm
300
Håkan Andersson
8 - 76
♡ 1708 Backa
301
    - Ida Charlotta (Barn)
♡ 1869-10-06 Klöfvagården Karleby
✝ 1870-01-07 Klöfvagården Karleby (Smittkoppor)
302
    - Ida Kristina Svensson (Barn)
♡ 1878 Degeberg Rackeby
303
    - Ida Margareta Hedberg f.Eriksson (Barn)
♡ 1885-09-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1950-09-14
304
    - Ida Martina Andersson (Barn)
♡ 1879-02-07 Haragården Karleby
✝ 1879-02-28 Haragården Karleby
306
Ingeborg Larsdotter
7 - 59
307
Ingeborg Pehrsdotter
9 - 169
308
Ingeborg Pehrsdotter
8 - 85
✝ 1785-05-17 Korpagården Karleby
309
    - Ingeborg Svensdotter (Barn)
♡ 1765-01-07 Läckö Otterstad
311
Ingrid (Inger) Britta Andersdotter
6 - 7
♡ 1799-03-26 Södra Grimbråten Ölserud
✝ 1860-12-16 Skattegården Rote, Skalunda
312
    - Ingrid Larsdotter (Barn)
♡ 1766-09-27 Södra Grimbråten Ölserud
313
Jacob Andersson
7 - 42
♡ 1753
314
    - Jacob Johansson Åkervall (Barn)
♡ 1812-14-14 Gibraltar Millesvik
315
Jacob Steffenburg
11 - 504
✝ Stockholm
316
Jacob Åkervall
8 - 4
♡ 1723-02-03 Otterstad
✝ 1777-01-29 Ahlebotten Otterstad
317
    - Jakob Fredrik Svensson (Barn)
♡ 1877-08-08 Kroken Otterstad
318
    - Jakob Fredrik Svensson (Barn)
♡ 1850-05-17 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-09-12 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
319
    - Jakob Steffenburg (Barn)
♡ 1728-11-26 Karlborn Sundborn
✝ 1789 Sundborn
320
Jakob Steffenburg
10 - 252
♡ 1657 Stockholm
✝ 1724 Falun
321
    - Jakob Svensson (Barn)
♡ 1782-04-06 Diket Otterstad
322
Jan
8 - 20
323
Jan (Carlén) Gabrielsson
6 - 20
♡ 1769-06-17 Karleby
✝ 1835-11-04 Hyltegården
324
Jan (Johan) Hansson
7 - 26
♡ 1761-11-25 Borgärde Svärdsjö
✝ 1814-03-05 Svartnäs Bruk Svärdsjö
325
Jan (Johan) Jansson
8 - 46
♡ 1721 Boda Svärdsjö
✝ 1777-01-08 Boda Svärdsjö
326
Jan Andersson
7 - 24
♡ 1744 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1820-04-10 Borgärdet Svärdsjö
327
Jan Bengtsson
7 - 60
♡ Storegården Karleby
328
Jan Eric Eriksson
4 - 4
♡ 1860-01-05 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1908-12-05 Backabro Svärdsjö
329
    - Jan Eriksson (Barn)
♡ 1735 Borgärdet Svärdsjö
330
    - Jan Ersson (Barn)
♡ 1735 Borgärdet Svärdsjö
331
    - Jan Hedvall (Barn)
♡ 1859-05-16 Enviken
✝ 1908-12-17 Backabro
332
    - Jan Jansson (Barn)
♡ 1757 Boda Svärdsjö
333
Jan Michelsson
9 - 90
334
Jan Sandgren
8 - 78
335
    - Jean Nilsson (Barn)
♡ 1791-11-27 Thån Skalunda
✝ 1791-11-29 Thån Skalunda
338
    - Johan (Barn)
♡ 1830-07-18
✝ 1832-0924 Kikhosta
339
Johan (Jan) Jansson
5 - 6
♡ 1820-12-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1905-09-21 Holmsveden Svärdsjö
340
Johan (Sundsten) Johansson
6 - 10
♡ 1801-11-09 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1878-01-31 borgärdet Svärdsjö
341
    - Johan Albert Carlén (Barn)
♡ 1865-10-03 Klöfvagården Karleby
342
    - Johan Alfrid Andersson (Barn)
♡ 1861-03-01 Hallen Söne
344
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1780-05-10 Borgärdet Svärdsjö
345
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1832-06-04 Borgärde Svärdsjö
346
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1828-06-21 Båtpers Svärdsjö
347
    - Johan August (Barn)
♡ 1833-11-10
✝ 1835
349
Johan Fredrik Gustavsson
4 - 6
♡ 1852-10-01 Korpagården Karleby
✝ 1918-01-25 Korpagården Karleby
350
    - Johan Hallorsson (Barn)
♡ 1754-04-16 Korpagården Karleby
351
Johan Haraldsson
10 - 10
352
    - Johan Jansson (Barn)
♡ 1868-02-01 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1931-03-01 Hamrånge
353
Johan Jansson
6 - 12
♡ 1789-02-22 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1841-01-15 Borgärdet Svärdsjö
354
Johan Matsson
9 - 92
♡ 1684-01 Boda Svärdsjö
✝ 1753-12-25 Boda Svärdsjö
355
Johan Matsson (finnen)
10 - 188
♡ 16?? Borgärdet Svärdsjö
✝ Borgärdet Svärdsjö
356
Johan Matsson (Makkoinen)
10 - 210
♡ 1652 Stora Björnmossen Ockelbo
✝ Stora Björnmossen Ockelbo
357
    - Johan Pärsson (Barn)
♡ 1739? Svarnäs Bruk Svärdsjö
358
    - Johan Reinhold Gustavsson (Barn)
♡ 1848-05-20 Korpagården Karleby
✝ 1856-08-20 Korpagården Karleby
359
    - Johan Rickard Eriksson (Barn)
♡ 1903-06-25 Backabro Svärdsjö
✝ 1973-01-18
360
Johan Sundsten
9 - 78
♡ 1700 Klockargården vid kyrkan Svärdsjö
✝ 1749 Borgärdet Svärdsjö
361
    - Johan Theodor (Barn)
♡ 1858-11-08 Nolgården Karleby
362
    - Johan Viktor Andersson (Barn)
♡ 1870-03-04 Haragården Karleby
✝ 1958-02-03 Trimont Minnesota
363
Johan Åkervall
7 - 2
♡ 1773-02-15 Ahlebotten Otterstad
✝ 1839-03-16 Sanden Otterstad
364
    - Johanna Catharina Jansson (Barn)
♡ 1871-04-05 Holmsveden Svärdsjö
✝ 1932-11-04 Holmsveden Svärdsjö
365
    - Johanna Fredrika (Barn)
♡ 1848-12-2 Nolgården Karleby
366
    - Johanna Svensdotter (Barn)
♡ 1840-01-01 Otterstad
✝ 1847-01-30 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
367
    - Johanna Svensdotter (Barn)
♡ 1848-07-18 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-09-03 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
368
Johannes Andersson
6 - 22
♡ 1782-08-02 Korpagården Karleby
369
Johannes Carlsson
6 - 24
♡ 1788-07-15 Slöta
370
Johannes Ericsson
5 - 2
♡ 1837-04-01 Kroken Otterstad
✝ 1918-10-30 Vasalund Otterstad
371
    - Johannes Johansson Åkervall (Barn)
♡ 1818-03-14 Sanden Otterstad
373
Johannes Sundsten
7 - 20
♡ 1760 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1822-06-09 Borgärdet Svärdsjö
374
Justina
9 - 71
♡ 1688
375
Jåp (Jacob) Henricsson
15 - 8160
♡ Karlborn Sundborn
✝ efter 1441 Karlborn Sundborn
377
Jöns Carlsson
10 - 256
✝ 1715 Hosjö Holmen
378
Jöns Ersson
11 - 510
♡ 1621 Karlborn Sunborn
✝ 1705 Karlborn Sundborn
380
Jöns Jönsson
8 - 64
♡ 1721-01-04 Karlborn Sundborn
✝ 1772 Borgärdet Svärdsjö
381
Jöns Jönsson
9 - 128
♡ 1686-02-18 Hosjö Holmen
✝ 1757-05-31 Karlborn Sundborn
382
Jöns Persson
7 - 62
♡ 1743-01-11 Hvalstad Bäck
384
Karin Jansdotter
10 - 9
385
Karin Matsdotter
9 - 107
♡ 1704-11-23 Fallåsen Ockelbo Finnmark
✝ 1787- 11-02 Båtpers Svärdsjö
386
    - Karin Pålsdotter (Barn)
♡ 1684-11-16 Lilla Björnbossen Svärdsjö
✝ 1685-01-25 Lilla Björnbossen Svärdsjö
387
    - Karl Anton Eriksson (Barn)
♡ 1909-01-17 Backabro
✝ 1909-10-24 Backabro
388
    - Karl August Gustafsson (Barn)
♡ 1850-05-30 Korpagården Karleby
✝ Slöta?
389
Karl August Svensson
4 - 2
♡ 1870-08-31 Baldershage Skalunda
✝ 1948-12-30 Frösviken Otterstad
390
    - Karl Herman Svensson (Barn)
♡ 1899-05-14 Frösviken Otterstad
✝ 1976-08-08
391
    - Karl Johansson (Barn)
♡ 1871-12-05 Kroken Otterstad
392
Katharina (Kare) Pehrsdotter
7 - 17
♡ 1758-04-09 Boda Svärdsjö
393
Katrina Pärsdotter
8 - 23
♡ 1749
✝ 1801 Nedre Storegården Rackeby
395
Kerstin
1 - 1
396
    - Kerstin (Barn)
♡ 1727
397
Kerstin ???
8 - 73
400
Kerstin Persdotter
8 - 87
401
    - Kierstin Andersdotter (Barn)
♡ 1728 Backa Svärdsjö
402
    - Kierstin Svensdotter (Barn)
♡ 1781 Otterstad
403
Kjerstin Ericsdotter
7 - 9
♡ 1767
✝ 1807-12-20 Thån Skalunda
404
    - Kjerstin Nilsdotter (Barn)
♡ 1797-11-07 Thån Skalunda
✝ 1798-04-18 Thån Skalunda
405
Kjerstin Nilsdotter
6 - 5
♡ 1805-04-08 Tåhn Skalunda
✝ 1867-03-02 Larstorp Rackeby
406
    - Klas Albert Andersson (Barn)
♡ 1871-08-31 Haragården Karleby
✝ 1940-03-03 Norrbacken Velinga
407
    - Klas Alfrid Gustavsson (Barn)
♡ 1855-01-07 Korpagården Karleby
409
    - Knut Larsson (Barn)
♡ 1644 Båtpers Svärdsjö
✝ 1711 Båtpers Svärdsjö
411
Lars Andersson
8 - 26
♡ 1730
✝ Södra Grimbråten Ölserud
412
Lars Andersson
6 - 8
♡ 1790-12-21 Örslösa
413
Lars Andersson
7 - 12
♡ 1774-06-28 Nedre Storegården Rackeby
✝ 1842 02 Nedre Storegården Rackeby
414
    - Lars Andersson (Barn)
♡ 1796 Södra Grimbråten Ölserud
415
Lars Gabrielsson
7 - 8
♡ 1751-03-28 Otterstad
✝ 1797-11-04 Backa Sunnerby
416
Lars Gröning
10 - 12
418
Lars Larsson
6 - 6
♡ 1806-12-29 Nedre Storegården Rackeby
✝ 1875-10-09 Larstorp Rackeby
419
    - Lars Larsson (Barn)
♡ 1645 Båtpers Svärdsjö
✝ 1745 Båtpers Svärdsjö
420
    - Lars Matson (Barn)
♡ Båtpers Svärdsjö
421
    - Lars Nilsson (Barn)
♡ 1896-12-08 Thån Skalunda
✝ 1796-12-23 Thån Skalunda
422
    - Lars Nilsson (Barn)
♡ 1799-03-15 Thån Skalunda
✝ 1800-11-01 Thån Skalunda
423
    - Lars Nilsson (Barn)
♡ 1801-09-11 Thån Skalunda
✝ 1805-07-29 Thån Skalunda
424
    - Lars Nilsson (Barn)
♡ 1810-02-19 Thån Skalunda
✝ 1811-01-07 Thån Skalunda
425
Lars Persson
12 - 848
✝ Båtpers
426
    - Lars Petter Larsson (Barn)
♡ 1840-10-30 Nedre Storegården Rackeby
427
    - Lars Pålsson (Barn)
♡ 1683-04-27 Lilla Björnbossen Svärdsjö
428
    - Lars Svensson (Barn)
♡ 1760 Norra Hökshult Olserud
430
Lefferitz
12 - 1002
433
    - Lisa Andersdotter (Barn)
♡ 1788 Södra Grimbråten Ölserud
434
Lisa Andersdotter
7 - 61
♡ 1746 Hångsdala
435
    - Lisa Jansdotter (Barn)
♡ 1865-07-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1943-04-05 Gråsala Svärdsjö
437
    - Lisbet Mattsdotter (Barn)
♡ 1745 Båtpers Svärdsjö
438
    - Lisbet Pålsdotter (Barn)
♡ 1726-09-01 Lilla Björnmossen Svärdsjö
439
Lisken Hallorsdotter
7 - 43
♡ 1752-12-07 Korpagården Karleby
✝ 1830-01-01 Goagården Karleby
441
    - Lotta (Barn)
♡ 1777-04-03 Lilla skattegården Karleby
442
    - Lovisa Johansdotter Åkervall (Barn)
♡ 1815-12-18 Sanden Otterstad
444
Magdalena (Lena) Abrahamsdotter
6 - 19
♡ 1776-10-02 Klöfvagården
✝ 1836-04-19 Hyltegården
445
    - Magdalena Jansdotter (Barn)
♡ 1797-02-05 Svartnäs Bruk Svärdsjö
446
Magnus Svensson
6 - 32
♡ 1773-06-05 Skattegården Bäck Valstad
✝ 1817-07-27 Skattegården Bäck Valstad
447
    - Magnus Svensson (Barn)
♡ 1837-07-03 Djurgården Otterstad
448
Magnus Svensson
7 - 4
♡ 1768-09-30 Otterstad
449
    - Maja Catharina Ericsdotter (Barn)
♡ 1825-11-28 Kroken Otterstad
✝ Ullered?
450
Maja Gröndahl
10 - 11
451
Maja H Kempe
6 - 25
♡ 1800-01-12 Hångsdala
452
Maja Johannesdotter
6 - 23
♡ 1789-07-28 Slöta
453
    - Maja Jönsdotter (Barn)
♡ 1752-01-24 Karlborn Sundborn
454
    - Maja Larsdotter (Barn)
♡ 1844-03-07 Nedre Storegården Rackeby
455
    - Maja Lisa (Barn)
♡ 1809 Skattegården Beck Hvalstad
✝ 1809-12-03 Skattegården Beck Hvalstad
456
Maja Lisa Sandgren
7 - 39
♡ 1752-01-01 Sandhem
✝ 1829-05-13 Lilla skattegården Karleby
458
Maja Pettersdotter
6 - 17
459
    - Maja Steffenburg (Barn)
♡ 1737-01-03 Karlborn Sundborn
✝ 1798
460
    - Maja Stina (Barn)
♡ 1792-03-29 Nolgården
461
Maja-Greta Svensdotter
4 - 7
♡ 1842-04-06 Nolgården Karleby
✝ 1920-05-18 Haragården Karleby
462
    - Majbritt? (Barn)
♡ 1762
✝ dog före 1774
463
Malena Andersdotter
8 - 35
♡ 1725
✝ 1784-03-26 Boda Svärdsjö
464
    - Malena Andersdotter (Barn)
♡ 1775-03-17 Borgärdet Svärdsjö
465
    - Malena Andersdotter (Barn)
♡ 1774-05-09 Svartnäs Bruk Svärdsjö
466
    - Malena Jansdotter (Barn)
♡ 1780-05-29 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1814-12-07 Kyrkbyn Svärdsjö
467
    - Malin (Barn)
♡ 1724
468
Malin (Malena) Matsdotter
9 - 93
♡ 1675 Östansjö
✝ 1744 Borgärdet Svärdsjö
469
Malin Andersdotter
11 - 303
♡ 1632
✝ 1705
470
Malin Eriksdotter*
9 - 103
♡ 1700-07-23 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1763-09-05 Borgärdet Svärdsjö
471
Malin Eriksdotter*
9 - 73
♡ 1700-07-23 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1763-09-05 Borgärdet Svärdsjö
472
    - Malin Hansdotter (Barn)
♡ 1763 Borgärdet Svärdsjö
473
Malin? Ersdotter
8 - 59
474
    - Margareta (Barn)
♡ 1754-12-17 Svartnäs Svärdsjö
475
Margareta
11 - 375
♡ 1638
✝ innan 1705 Borgärdet Svärdsjö
476
    - Margareta (Barn)
♡ 1738 Borgärdet Svärdsjö
477
Margareta
11 - 423
♡ 1637 Svartnäs Svärdsjö
✝ 1688-10 Båtpers Svärdsjö
479
    - Margareta (Barn)
♡ 1814-09-29 Borgärdet Svärdsjö
480
Margareta (Greta) Jansdotter
6 - 13
♡ 1788-07-25 Svartnäs Bruk Svärdsjö
✝ 1837-01-05 Borgärdet Svärdsjö
481
    - Margareta Andersdotter (Barn)
♡ 1787-05-01 Boda Svärdsjö
✝ 1806-06-14 Boda Svärdsjö
482
Margareta Andersdotter
8 - 47
♡ 1711(10)-06-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1784-08-01 Borgärdet Svärdsjö
483
    - Margareta Andersdotter (Barn)
♡ 1701-09-04 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Stora Björnmossen Ockelbo socken
484
    - Margareta Catharina Danielsdotter (Barn)
♡ 1809-01-29 Borgärdet Svärdsjö
485
Margareta Ericsdotter
9 - 111
♡ Gårdsvik
486
Margareta Ersdotter
8 - 37
♡ 1738 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1805-12-26 Borgärdet Svärdsjö
487
Margareta Ersdotter
8 - 61
488
Margareta Ersdotter
6 - 15
♡ 1793-11-26 Östansjö Svärdsjö
✝ 1859-11-26 Borgärdet Svärdsjö
489
    - Margareta Ersdotter* (Barn)
♡ 1738 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1805-12-26 Borgärdet Svärdsjö
490
Margareta Göransdotter
9 - 91
♡ 1684 Boda Svärdsjö
491
Margareta Hansdotter
7 - 19
♡ 1770-01(02?)-14 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1843-07-28 Borgärdet Svärdsjö
492
    - Margareta Jansdotter (Barn)
♡ 1770 Borgärdet Svärdsjö
493
Margareta Jansdotter
7 - 23
♡ 1745-07-10 Boda Svärdsjö
✝ 1818-10-03 Borgärdet Svärdsjö
494
Margareta Jansdotter Makkoinen
9 - 105
♡ 1703-02-01 Stora Björmossen Ockelbo
✝ 1789-11-15 Lilla Björnmossen Svärdsjö
495
Margareta Jonsdotter
7 - 57
♡ 1763-10-24 Nöttorp
496
Margareta Matsdotter
10 - 213
✝ Fallåsen Ockelbo Finnmark
497
    - Margareta Mattsdotter (Barn)
♡ 1734 Båtpers Svärdsjö
498
Margareta Persdotter
8 - 51
♡ 1717-11-03 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1793-12-24 Borgärdet Svärdsjö
499
    - Margareta Pålsdotter (Barn)
♡ 1680-08-06 Lilla Björnbossen Svärdsjö
501
    - Margreta (Barn)
♡ 1860-07-20 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1945-04-24 Gråsala Svärdsjö
502
    - Margreta Andersdotter (Barn)
♡ 1828-02-14 Borgärde Svärdsjö
503
    - Margreta Ersdotter (Barn)
♡ 1854-11-30 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1856-02-25 Borgärdet Svärdsjö
504
    - Margreta Ersdotter (Barn)
♡ 1845-09-20 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1849-05-06 Borgärdet Svärdsjö
505
    - Margreth (Marta) (Barn)
♡ 1830-05-19 Borgärdet Svärdsjö
507
    - Maria (Maja) (Barn)
♡ 1784-05-12 Klöfvagården
508
Maria (Maja) Abrahamsdotter
7 - 37
♡ 1755-11-17
✝ 1829-05-22 Klövagården Karleby
509
    - Maria (Mia) Eriksson (Barn)
♡ 1897-03-31 Backabro
✝ 1968-11-27 Långshyttan
510
    - Maria Andersdotter (Barn)
♡ 1791 Södra Grimbråten Ölserud
511
    - Maria Catrina Rosengren (Barn)
♡ 1779-03-08 Ahlebotten Otterstad
512
    - Maria Charlotta Johansdotter (Barn)
♡ 1838-01-12 Skarpås Slöta
✝ 1838-05 Skarpås Slöta
513
    - Maria Christina (Barn)
♡ 1841-03-03 Haragården Karleby
514
    - Maria Danielsdotter (Barn)
♡ 1874-02-22 Boränget
515
    - Maria Elisabeth (Barn)
♡ 1813-01-06 Skattegården Bäck Hvalstad
✝ 1616-01-15 Skattegården Beck Hvalstad
516
Maria G
8 - 75
♡ 1707 Klöfvagården Karleby
517
    - Maria Gabrielsdotter (Barn)
♡ 1747-03-29 Otterstad
518
Maria Gröning Rosengren
8 - 3
♡ 1744-07-25 Otterstad
✝ 1816-12-29 Bärön Millesvik
519
Maria Gunnarsdotter
10 - 15
520
    - Maria Hallorsdotter (Barn)
♡ Korpagården Karleby
521
Maria Hansdotter
9 - 125
♡ 1700-02-01
✝ 1771
522
Maria Jansdotter
7 - 41
♡ 1771
523
Maria Jönsdotter
6 - 31
♡ 1781-10-02 Hvalstad
✝ 1844-07 Hovmansgården Bäck Hvalstad
525
Maria Larsdotter
7 - 13
♡ 1763-03-26 Södra Grimbråten Ölserud
526
    - Maria Larsdotter (Barn)
♡ 1813-09-20 Nedre Storegården Rackeby
527
    - Maria Lisa (Barn)
♡ 1814-04-30 Lillegården Karleby
✝ 1814-08-17 Lillegården Karleby
528
    - Maria Lisa (Barn)
♡ 1803-12-12 Goagården Karleby
529
Maria Matilda Johansdotter
4 - 1
♡ 1865-03-09 Kroken Otterstad
✝ 1937-04-30 Frösviken Otterstad
530
Maria Mårtensdotter
6 - 29
♡ 1781-12-16 Nolgården Mularp
531
    - Maria Nilsdotter (Barn)
♡ 1793-10-18 Thån Skalunda
532
    - Maria Svensdotter (Barn)
♡ 1769 Skattegården Bäck Hvalstad
533
Marina Hansdotter
10 - 205
♡ 1668 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1737
534
    - Mathilda Svensdotter (Barn)
♡ 1847-03-09 Sörtorp Otterstad
535
    - Matilda (Barn)
♡ 1854-03- Nolgården Karleby
536
Mats
11 - 376
537
    - Mats Andersson (Barn)
♡ Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
539
Mats Larsson
11 - 424
♡ 1628 Båtpers Svärdsjö
✝ 1688-02 Båtpers Svärdsjö
540
Mats Matsson
11 - 420
♡ Omkring 1620
✝ Stora Björnmossen Ockelbo
541
Mats Matsson Matti Hiiroinen
13 - 1684
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
542
Mats Mattson
12 - 840
543
    - Mats Pålsson (Barn)
♡ 1682-01-03 Lilla Björnbossen Svärdsjö
✝ 1682-11-01 Lilla Björnbossen Svärdsjö
544
Mattias Gröning
9 - 6
♡ 1710
✝ 1775-05-30 Otterstad
545
Matts Danielsson
10 - 184
546
Matts Mattson
10 - 214
✝ Fallåsen Ockelbo Finnmark
547
Matts Pehrsson
9 - 108
♡ 1700 Båtpers Svärdsjö
✝ 1750 Båtpers Svärdsjö
548
Mertha Svensdotter
7 - 63
♡ 1737-01-06 Hovmansgården Bäck Hvalstad
✝ 1800-03-19 Skattegården Bäck Hvalstad
551
    - Mårten Enoch Andersson (Barn)
♡ 1881-03-14 Haragården Karleby
✝ 1881-03-18 Haragården Karleby
552
Mårten Hansson
7 - 58
♡ Nolgården Mularp
553
    - Märta (Barn)
♡ 1802-10-23 Skattegården Bäck Valstad
554
    - Märta Ingeborg (Barn)
♡ 1902-09-01 Boränget
555
    - Märtha Ersdotter (Barn)
♡ 1850-01-10 Borgärdet Svärdsjö
556
Nils
11 - 508
557
    - Nils (Barn)
♡ 1789-02-03 Lilla skattegården Karleby
558
    - Nils Andersson (Barn)
♡ 1889-10-03 Nedre Storegården Rackeby
559
Nils Jansson Hjelte
7 - 10
♡ 1762
✝ 1820-09-18 Thån Skalunda
560
    - Nils Peter (Nicolai Petri Carlenius) (Barn)
♡ 1699 Goagården (Näbbe) Karleby
✝ 1787-01-06 Hova
562
    - Olof Abraham Gabrielsson (Barn)
♡ 1744-02-26 Otterstad
563
Olof Mattson
10 - 218
564
Olof Steffenburg
9 - 126
♡ 1693
✝ 1742-08 Isacs-sätra Hofs socken Norge
565
    - Otto Reinhold (Barn)
♡ 1806-11-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1809-04-13 Borgärdet Svärdsjö
566
Otto Reinhold Knutzén
8 - 40
♡ 1722-11-12 Falun
✝ 1794-05-14 Borgärdet Svärdsjö
567
    - Otto Svensson (Barn)
♡ 1843-04-09 Otterstad
✝ 1847-05-16 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
570
Pehr Andersson
9 - 170
571
    - Pehr Andersson (Barn)
♡ 1763 Svartnäs Bruk Svärdsjö
572
    - Pehr Andersson (Barn)
♡ 1795-03-03 Båtpers Svärdsjö
573
Pehr G Carlbom
6 - 26
♡ 1787-09-22 Karleby
574
    - Per Pålsson (Barn)
♡ 1684-11-16 Lilla Björnbossen Svärdsjö
✝ 1684-11-26 Lilla Björnbossen Svärdsjö
575
    - Per Andersson (Barn)
♡ 1825-04-01 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
576
Per Eriksson
9 - 101
577
Per Ersson Risman
11 - 398
♡ Silverberg Risshyttan
✝ Torsåker
578
    - Per Matson (Barn)
♡ Båtpers Svärdsjö
579
Per Mattson
8 - 54
♡ 1730-05-17 Båtpers Svärdsjö
✝ 1788-02-17 Båtpers Svärdsjö
580
Per Nilsson
8 - 124
♡ Hvrårna (Vrågården) Bäck Hvalsta
581
Per Persson
9 - 172
582
Peter i Goagården (Näbbe)
9 - 160
584
    - Petter Hallorsson (Barn)
♡ Korpagården Karleby
585
Petter Vilde
11 - 502
♡ 1624-09-16 Szczecin Pommern (Polen)
✝ 1674
586
Påhl Andersson
9 - 106
♡ 1704-10-05 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1742-09-09 Lilla Björnmossen Svärdsjö
587
Pål Hindersson
11 - 422
♡ 1635? Stora Björnmossen Ockelbo
✝ 1728-01-14 Lilla Björnmossen Svärdsjö
588
Pål Pålsson
13 - 1688
♡ Finland
589
    - Pär Andersson (Barn)
♡ 1885 Nedre Storegården Rackeby
590
Pär Andersson Hammarström
9 - 100
♡ 1706(05) Gammelstilla Bruk Torsåker
✝ 1782-05 27 Svartnäs bruk Svärdsjö
591
Pär Ersson
9 - 76
♡ 1694 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1765 Borgärdet Svärdsjö
592
    - Rebecka (Barn)
♡ 1789
593
    - Reinhold Sundsten (Barn)
♡ 1757-10-22 Svärdsjö
594
Rune Bertil Andersson
2 - 2
♡ 1926-03-26 Korpagården Karleby
✝ 2016-10-17 Kumla
595
    - Samuel Andersson (Barn)
♡ 1838-04-30 Borgärdet Svärdsjö
596
Sara
11 - 409
♡ 1625 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1698-02-1698 Borgärdet Svärdsjö
597
    - Sara Andersdotter (Barn)
♡ 1793 Södra Grimbråten Ölserud
598
Sara Andersdotter Tänger
9 - 127
♡ 1691-02-13 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1762 Borgärdet Svärdsjö
599
Sara Göransdotter
10 - 253
600
    - Sara Ingeborg Andersson f. Svensson (Barn)
♡ 1900-09-24 Frösviken Otterstad
✝ 1990-02-23
601
Sara Johansdotter
7 - 1
♡ 1783-10-06 Ölserud
✝ 1857-05-30 Sanden Otterstad
602
    - Sara Jönsdotter (Barn)
♡ 1750-04-16 Karlborn Sundborn
603
Sara Larsdotter
5 - 3
♡ 1838-06-08 Nedre Storegården Rackeby
✝ 1929-01-05 Krogen Otterstad
604
    - Sara Lena (Barn)
♡ 1810-09-22 Goagården Karleby
605
    - Sara Nilsdotter (Barn)
♡ 1812-04-26 Thån Skalunda
✝ 1837-02-14 Stommen Skalunda
606
    - Sara Svensdotter (Barn)
♡ 1755 Skattegården Bäck Hvalstad
607
    - Selma Sofia (Barn)
♡ 1859-08-16 Klöfvagården Karleby
608
    - Signe Maria (Granath) Karlsson (Barn)
♡ 1895-01-22 Frösviken Otterstad
✝ 1988-07-05
610
Soldat Hans Stubb
11 - 410
611
    - Son Matsson (Barn)
♡ Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
612
Son Matsson
12 - 842
♡ Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
613
    - Sophia Andersdotter (Barn)
♡ 1817-06-08 Båtpers Svärdsjö
614
Sophia Andersdotter
7 - 25
♡ 1758-02-04 Svartnäs Bruk Svärdsjö
✝ 1829-03-31 Svartnäs Bruk Svärdsjö
615
    - Sophia Jansdotter (Barn)
♡ 1792-04-01 Svartnäs Bruk Svärdsjö
616
Sophia Jönsdotter (Göransdotter)
9 - 99
♡ 1712 (1708 Ortala Bruk Väddö?)
✝ 1781-12-13 Svartnäs bruk Svärdsjö
617
    - Stafan Pålsson (Barn)
♡ 1682-01-03 Lilla Björnbossen Svärdsjö
✝ 1682-10-22 Lilla Björnbossen Svärdsjö
619
    - Stina (Barn)
♡ 1856-05-01 Borgärdet Svärdsjö
620
Stina Andersdotter
7 - 3
♡ 1773-10-13
621
Stina Jonsdotter
6 - 27
♡ 1761
✝ 1810
622
    - Stina Larsdotter (Barn)
♡ 1758-09-29 Södra Grimbråten Ölserud
623
Stina Maja Johansdotter Åkervall
6 - 1
♡ 1810-08-22(28) Gibraltar Millesvik
✝ Sörtorp Sunnerby Otterstad
624
    - Sven (Barn)
♡ 1800
✝ 1802
625
Sven Abrahamsson
5 - 14
♡ 1805-12-09
✝ 1868-05-16 Nolgården Karleby Lofene
626
    - Sven Anders (Barn)
♡ 1817-04-23 Skattegården Beck Valstad
627
    - Sven Andersson (Barn)
♡ 1786 Södra Grimbråten Ölserud
628
Sven Emil Algot Andersson
3 - 4
♡ 1883-12-25 Trädgården Karleby Norra Rote
✝ 1963-11-13 Lilla Torpa Segerstad
629
Sven Ericsson
8 - 28
♡ 1724
630
Sven Gunnarsson
8 - 8
♡ 1737 Otterstad
632
    - Sven Harald Svensson (Barn)
♡ 1907-05-10 Frösviken Otterstad
✝ 1987-11-11
633
Sven Johan Larsson
5 - 4
♡ 1838-06-18 Stenstorp Skalunda
✝ 1912-02-23 Krogen (Pinneled 1) Otterstad
634
Sven Larsson
8 - 126
635
    - Sven Magnus Johansson (Barn)
♡ 1868-09-13 Kroken Otterstad
✝ Amerika
636
Sven Magnusson
6 - 2
♡ 1806-12-10 Backa Sunnerby Otterstad
✝ Sörtorp Sunnerby Otterstad
637
Sven Petter Magnusson
5 - 16
♡ 1810-12-12 Skattegården Beck Hvalstad
✝ 1886-03-11 Haragården Karleby
638
Sven Svensson
7 - 64
♡ 1729 Sandhem
✝ 1804-01-08
639
    - Sven Svensson (Barn)
♡ 1775 Otterstad
640
    - Walborg Elisabet (Barn)
♡ 1910-04-11
641
Wendela Paulina Andersson
3 - 3
♡ 1891-01-26 Korpagården Mellersta Karleby
✝ 1927-12-26 Korpagården Mellersta Karleby
642
Wilken Jåpsson
14 - 4080
♡ före 1525 Karlborn Sundborn
✝ Karlborn Sundborn