Register

1
? Båte Pedher (Pecka Seppäinen)
13 - 1696 / 4096
2
1.Kerstin / 2.Helga Olofsdotter ?
16 - 16319 / 32768
3
    - Abraham (Barn)
♡ 1782-01-26 Lilla skattegården Karleby
4
Abraham Andersson
7 - 38 / 64
♡ 1747-06-06 Klöfvagården Karleby
✝ 1819-07-07 Klöfvagården Karleby
5
Abraham Gustaf Carlén
5 - 10 / 16
♡ 1815-07-09 Lillegården Karleby
✝ 1869-11-11 Klöfvagården Karleby
6
Abraham Josefsson
6 - 28 / 32
♡ 1762
7
Abraham Svensson
8 - 74 / 128
8
    - Agneta Danielsdotter (Barn)
♡ 1799-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1800-12-15 Borgärdet Svärdsjö
9
    - Agneta Danielsdotter (Barn)
♡ 1802-02-20 Borgärdet Svärdsjö
10
    - Agneta Jönsdotter (Barn)
♡ 1754-06-11 Karlborn Sundborn
11
Agneta Steffenburg
8 - 63 / 128
♡ 1732-03-01 Karlborn Sundborn
✝ 1806 Borgärdet Svärdsjö
12
    - Anders (Barn)
♡ 1774-11-17 Lilla skattegården Karleby
13
    - Anders (Barn)
♡ 805-10-31 Goagården Karleby
14
    - Anders (Barn)
♡ 1827-11-30 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1885 Borgärdet Svärdsjö
16
    - Anders (Jönson) Carlborg (Barn)
♡ 1719 Karlborn Sundborn
✝ 1791
17
Anders "Buller" Andersson
6 - 14 / 32
♡ 1789-03-12 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
18
Anders "Buller" Hansson
7 - 28 / 64
♡ 1763 Backa Svärdsjö
✝ 1805-11-07 Båtpers Svartnäs
19
Anders "Jöns" Danielsson
6 - 16 / 32
♡ 1794-09-18 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1838-02-17 Borgärdet Svärdsjö
20
    - Anders Abrahamsson (Barn)
♡ 1781-03-11 Klöfvagården Karleby
✝ 1858-01-19 Klöfvagården Karleby
21
Anders Andersson
8 - 48 / 128
♡ 1716(15)-12-06 Hedgårdarna Enviken
✝ 1794-12-24 Borgärdet Svärdsjö?
22
Anders Andersson
9 - 110 / 256
✝ Bengtsheden Svärdsjö
23
    - Anders Andersson (Barn)
♡ 1826-03-28 Borgärde Svärdsjö
24
Anders Andersson
9 - 96 / 256
✝ Enviken
25
Anders Ericsson
9 - 112 / 256
✝ 1753-09-28 Backa Svärdsjö
26
    - Anders Ericsson (Barn)
♡ 1857-08-17 Borgärdet Svärdsjö
27
    - Anders Ericsson (Barn)
♡ 1827-10-22 Kroken Otterstad
✝ Krogen?
28
Anders Ersson
7 - 22 / 64
✝ Bengtshedsnäs Svärdsjö
30
Anders Hindersson
9 - 72 / 256
♡ 1697
31
Anders Jansson
9 - 94 / 256
♡ 1680 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1739 Borgärdet Svärdsjö
32
Anders Jansson
6 - 30 / 32
♡ 1781-10-02 Storegården Karleby
33
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1822-11-01 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1839-08-01 Borgärdet Svärdsjö
34
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1786-04-08 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1794-08-15 Borgärdet Svärdsjö
35
    - Anders Jansson (Barn)
♡ 1751 Boda Svärdsjö
36
    - Anders Jönson (Barn)
♡ 1760 Karlborn Sundborn
37
Anders Magnus Svensson
4 - 8 / 8
♡ 1839-06-02 Haragården Karleby
✝ 1922-04-16 Haragården Karleby
38
Anders Matsson
10 - 212 / 512
♡ omkring 1672 Båtpers, Svartnäs, Svärdsjö
✝ 1743-07-07 Lilla Björnmossen, Svärdsjö
39
Anders Nilsson
10 - 254 / 512
40
Anders Persson
8 - 50 / 128
♡ 1731 Svartnäs Svärdsjö
✝ 1812-09-08 Wällingsbäck Svärdsjö
41
Anders Persson
8 - 80 / 128
42
Andreas (Anders) Ericsson
7 - 18 / 64
♡ 1754-02-21 Boda Svärdsjö
✝ 1806-09-05 Boda Svärdsjö
43
    - Andreas Svensson (Barn)
♡ 1854-07-03 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1847-05-13 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
44
    - Anna (Barn)
♡ 1768-08-30 Backa Svärdsjö
✝ Innan 1774
45
    - Anna (Barn)
♡ Lilla Björnmossen
✝ Lilla Björnmossen
46
Anna (Olofsdotter?)
9 - 109 / 256
✝ Bengtsheden Svärdsjö
47
Anna Andersdotter
10 - 187 / 512
♡ 1651
✝ 1688 Borgärdet Svärdsjö
48
    - Anna Andersdotter (Barn)
♡ 1771-06-24 Svartnäs Bruk Svärdsjö
49
    - Anna Andersson (Barn)
♡ 1834-10-02 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1839-07-29 Borgärdet Svärdsjö
50
    - Anna Christina (Barn)
♡ 1764
✝ död innan 1774
51
    - Anna Elisabeth Steffenburg (Barn)
♡ 1740-10-30 Karlborn Sundborn
✝ 1771
52
    - Anna Ericsson (Barn)
♡ 1852-01-08 Borgärdet Svärdsjö
53
Anna Hansdotter
9 - 75 / 256
♡ 1695 Hansols Ön
✝ 1769 Borgärdet Svärdsjö
54
    - Anna Hansdotter (Barn)
♡ 1761 Borgärdet Svärdsjö
55
Anna Jansdotter
4 - 3 / 8
♡ 1862-09-22 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1932-07-23 Gråsala Svärdsjö
56
    - Anna Jansdotter (Barn)
♡ 1793-12-09 Svartnäs Bruk Svärdsjö
57
Anna Jansdotter
9 - 95 / 256
✝ Enviken
58
    - Anna Jönsdotter (Barn)
♡ 1758-04-04 Karlborn Sundborn
59
    - Anna Katarina Eriksson (Barn)
♡ 1887-11-09 Borgärdet Svärdjö
✝ 1962-09-17 Gråsala Svärdsjö
60
Anna Knutsdotter
10 - 209 / 512
✝ Stora Björnmossen Ockelbo socken
61
Anna Knutsdotter
10 - 249 / 512
62
    - Anna Kristina (Granath) Karlsson (Barn)
♡ 1896-10-18 Krogen Otterstad
✝ 1982-12-04
63
Anna Maja (Carlsdotter)
6 - 21 / 32
♡ 1780
64
Anna Persdotter
11 - 419 / 1024
65
Anna Persdotter
7 - 27 / 64
♡ 1758-04-13 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
✝ 1813-03-21 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
66
Anna Pålsdotter
8 - 53 / 128
♡ 1728-12-15 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1787-11-02 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
68
Anna Pärsdotter
10 - 151 / 512
69
    - Anna Sandberg (Barn)
♡ 1884-12-18
70
    - Anna Sofia (Barn)
♡ 1854-10-13 Haragården Karleby
71
Anna Vilde
10 - 251 / 512
♡ 1667
✝ 1722 Carlborn Sundborn
72
    - Anna-Greta (Barn)
♡ 1840-11-06 Nolgården Karleby
✝ 1840-12-17 Nolgården Karleby
73
    - Anna-Lisa (Barn)
♡ 1894-08-02 Enviken
74
    - Anna-Lisa Ersdotter (Barn)
♡ 1868-04-18 Enviken
76
    - August Svensson (Barn)
♡ 1852-06-20 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-08-05 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
77
    - Augusta Sandberg (Barn)
♡ 1870-04-29
✝ 1943-09-08
78
    - Axel Herbert Svensson (Barn)
♡ 1904-03-04 Frösviken
✝ 1989-07-06
79
    - Axel Svensson (Barn)
♡ 1880-22-10 Kroken Otterstad
✝ Alaska
80
Barbro
11 - 509 / 1024
82
Birgit Anna Maria Andersson
2 - 1 / 2
♡ 1931-04-15 Djupkärr Julita
✝ 2014-11-17 Kumla
83
    - Brita (Barn)
♡ 1858-03-13 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1893-12-23 Svärdsjö
84
    - Brita (Barn)
♡ 1799 Östansjö Svärdsjö
✝ 1801 Östansjö Svärdsjö
85
Brita Andersdotter
8 - 55 / 128
♡ 1734 Bengtsheden Svärdsjö
✝ 1813-03-08 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
86
    - Brita Andersdotter (Barn)
♡ 1821-09-16 Borgärde Svärdsjö
87
    - Brita Danielsdotter (Barn)
♡ 1804-11-01 Borgärdet Svärdsjö
88
    - Brita Ericsson (Barn)
♡ 1848-01-16 Borgärdet Svärdsjö
89
    - Brita Hansdotter (Barn)
♡ 1767 Borgärdet Svärdsjö
90
Brita Hansdotter
7 - 21 / 64
♡ 1746
✝ Bengtshedsnäs Svärdsjö
91
Brita Hansdotter
7 - 31 / 64
♡ 1767-05-04 Svärdsjö
✝ 1838-03-18 Borgärdet Svärdsjö
92
Brita Hansdottter
7 - 29 / 64
♡ 1760-10-08 Östansjö Svärdsjö
✝ 1809-07-28 Östansjö Svärdsjö
93
Brita Jansdotter
8 - 45 / 128
♡ 1721-01-18 Boda Svärdsjö
✝ 1806-06-16 Boda Svärdsjö
94
    - Brita Jansdotter (Barn)
♡ 1818-01-16 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1888-06-16 Borgärdet Svärdsjö
95
    - Brita Jansdotter (Barn)
♡ 1754 Boda Svärdsjö
✝ 1757 Boda Svärdsjö
96
    - Brita Jönsdotter (Barn)
♡ 1756-05-31 Karlborn Sundborn
98
    - Brita Sundsten (Barn)
♡ 1731-06-19 Borgärdet Svärdsjö
99
Brita-Stina Johansdotter
5 - 11 / 16
♡ 1815-01-05 Goagården Karleby
✝ 1877-11-22 Korpagården Karleby, Kräfta i magen
100
    - Britta Jansdotter (Barn)
♡ 1775-04-18 Borgärdet Svärdsjö
101
    - Bror Edvin Eriksson (Barn)
♡ 1906-03-21 Backabro Svärdsjö
✝ 1918-04-15 Gråsala Svärdsjö
102
    - Buller Anders Andersson (Barn)
♡ 1722 Backa Svärdsjö
103
Carin (Sundsten) Jansdotter
5 - 5 / 16
♡ 1833-08-13 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1873-03-12 Holmsveden Svärdsjö
104
    - Carin Andersdotter (Barn)
♡ 1831-06-05 Åg Svärdsjö
✝ 1831-06-27 Åg Svärdsjö
105
    - Carl (Jönsson) Karlborg (Barn)
♡ 1727-09-26 Karlborn Sundborn
✝ 1797
106
    - Carl Ericsson (Barn)
♡ 1841-02-21 Kroken Otterstad
107
    - Carl Gabriel Carlén (Barn)
♡ 1791(-04-14)
✝ 1838
108
    - Carl Johan (Barn)
♡ 1843-11-22 Haragården Karleby
✝ 1856-04-10 Haragården Karleby
109
    - Carl Johan Svensson (Barn)
♡ 1835-03-23 Ledet Otterstad
✝ 1847-05-16 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
111
    - Catarina (Barn)
♡ 1772-02-04 Lilla skattegården Karleby
112
Catarina Pehrsdotter
7 - 7 / 64
113
    - Catharina Andersdotter (Barn)
♡ 1760 Svartnäs Bruk Svärdsjö
114
    - Catharina Jansdotter (Barn)
♡ 1795-02-03 Svarnäs Bruk Svärdsjö
115
Catharina Lefferitz
11 - 501 / 1024
116
    - Catharina Pärsdotter (Barn)
♡ 1734 Svartnäs Svärdsjö
117
    - Catrina (Barn)
♡ 1807-01-20 Skattegården Beck Valstad
118
    - Cecilia (Barn)
✝ 1709 Stockholm
119
    - Charlotta (Barn)
♡ 1822-03-13 Goagården Karleby
121
Chatrina Andersdotter
8 - 77 / 128
122
Chatrina Olsdotter
9 - 97 / 256
123
Christina (Carlbom) Persdotter
5 - 13 / 16
♡ 1819-12-16 Stommen
✝ 1902-04-21 Nolgården Karleby Lofene
124
Christina Andersdotter
6 - 9 / 32
♡ 1798-05-10 Boda Svärdsjö
✝ 1869-12-18 Borgärdet Svärdsjö
125
Christina Andersdotter
6 - 11 / 32
♡ 1788-01-07 Bengtshedsnäs Svärdsjö
✝ 1863-12-03 Borgärdet Svärdsjö
126
    - Christina Jansdotter (Barn)
♡ 1754 Boda Svärdsjö
✝ 1757 Boda Svärdsjö
127
Christina Jönsdotter
10 - 183 / 512
128
Christina Jönsdotter
10 - 255 / 512
129
    - Christina Lovisa (Barn)
♡ 1815-10-27 Skattegården Beck Valstad
130
    - Clara Charlotta (Barn)
♡ 1844-06-10 Nolgården Karleby
131
Clara Maria Abrahamsdotter (Carlén)
4 - 5 / 8
♡ 1857-10-03 Klöfvagården Karleby
✝ 1931-02-04 Korpagården karleby
132
    - Clas Ericssson (Barn)
♡ 1832-08-14 Kroken Otterstad
133
    - Daniel (Jönsson) Flodström (Barn)
♡ 1724 Karlborn Sundborn
✝ 1776
134
Daniel "Jöns" Jönsson
7 - 32 / 64
♡ 1762-06-03 Karlborn Sundborn
✝ 1849-12-25 Borgärdet Svärdsjö
135
    - Daniel Andersson (Barn)
♡ 1819-04-18 Borgärde Svärdsjö
✝ 1839-07-21 Borgärdet Svärdsjö
136
    - Daniel Andersson (Barn)
♡ 1777-06-12 Svartnäs Bruk Svärdsjö
137
    - Daniel Danielsson (Barn)
♡ 1796-11-14 Borgärdet Svärdsjö
138
Daniel Olsson
9 - 98 / 256
139
    - Edit Maria (Barn)
♡ 1905-04-21 Backa-Storsved
✝ 1908-10-16 Backa-Storsved
140
Elin Andersdotter
6 - 3 / 32
♡ 1798-04-08
141
    - Elin Lagerström f.Eriksson (Barn)
♡ 1897-05-10 Säbyggeby Ockelbo
✝ 1978-02-26
142
Elisabet (Lisa) Danielsdotter
8 - 49 / 128
♡ 1732 Ockelbo (och myggsjön?)
✝ 1801-08-16 Wällingsbäck Svärdsjö
143
Elisabet (Lisbet) Pålsdotter
10 - 211 / 512
♡ 1677 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1743-05-09 Lilla Björnmossen Svärdsjö
144
Elisabet Ericsdotter
8 - 57 / 128
145
    - Elisabet Jansdotter (Barn)
♡ 1748-04-02 Boda Svärdsjö
146
    - Elisabet Jönsdotter (Barn)
♡ 1664 Karlborn Sundborn
✝ 1706
147
    - Elisabeth (Barn)
♡ 1792-02-02 Östansjö Svärdsjö
148
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1803-05-02 Boda Svärdsjö
✝ 1814
149
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1777-08-18 Borgärdet Svärdsjö
150
    - Elisabeth Andersdotter (Barn)
♡ 1766 Svartnäs Bruk Svärdsjö
151
    - Elisabeth Jansdotter (Barn)
♡ 1789-12-23 Svartnäs Bruk Svärdsjö
152
Elisabeth Matsdotter
9 - 89 / 256
153
Elisabeth Pärsdotter Uggla
9 - 77 / 256
♡ 1710
✝ 1759 Borgärdet Svärdsjö
154
Elisabeth Sundsten
8 - 39 / 128
♡ 1733 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1804-01-23 Borgärdet Svärdsjö
155
Ella
11 - 421 / 1024
♡ omkring 1646 Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
156
Elsa Fredrika Eriksson
3 - 1 / 4
♡ 1898-02-01 Krogen Otterstad
✝ 1950-10-17 Långshyttan
157
Elsa Wode
12 - 1001 / 2048
✝ 1654-05-06
158
    - Emil Gottfrid (Barn)
♡ 1872-12-05
159
    - Emil Svensson (Barn)
♡ 1875-07-21 Skalunda
160
    - Emma (Barn)
♡ 1899-05-07 Backabro
161
    - Emma Sofia Svensson (Barn)
♡ 1868-07-08 Haragården Karleby
✝ 1955-03-07 Falköping
162
    - Eric (Barn)
♡ 1827-10-21 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1829-11-24 Borgärdet Svärdsjö
163
Eric "Hindrics" Andersson
8 - 36 / 128
♡ 1728
164
Eric "Jöns" Andersson
5 - 8 / 16
♡ 1824-01-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1876-12-24 Borgärdet Svärdsjö
165
    - Eric Andersson (Barn)
♡ 1781-01-08 Boda Svärdsjö
166
    - Eric Andersson (Barn)
♡ 1799-04-30 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
167
Eric Ersson
10 - 152 / 512
♡ 1654
✝ 1732
168
Eric Hansson
7 - 30 / 64
♡ 1757-08-17 Östansjö Svärdsjö
✝ 1818-01-12 Östansjö Svärdsjö
169
Eric Larsson
6 - 4 / 32
♡ 1795-01-03 Backa i Sunnerby Otterstad
171
Erik Albert Eriksson
3 - 2 / 4
♡ 1899-07-16 Mörtebo Ockelbo
✝ 1976-10-29 Yttermalung
172
Erik Andersson
11 - 304 / 1024
173
    - Erik August (Barn)
♡ 1892-01-18 Enviken
174
    - Erik Backlund (Barn)
♡ 1868-09-06 Enviken
175
Erik Eriksson
9 - 74 / 256
♡ 1701
✝ 1741
176
Erik Henriksson
12 - 1020 / 2048
♡ Karlborn
✝ Karlborn
177
    - Erik Jansson (Barn)
♡ 1830-05-03 Borgärdet Svärdsjö
178
    - Frans Nathanael Andersson (Barn)
♡ 1866-11-15 Haragården Karleby
✝ 1867-02-23 Haragården Karleby
179
    - Fredrik (Barn)
♡ 1830-07-18
✝ 1830-11-30 Utslag
180
    - Fredrik Sanfrid Andersson (Barn)
♡ 1873-02-27 Haragården Karleby
✝ 1966 Minnesota
181
    - Fredrika Abrahamsdotter (Barn)
♡ 1778-12-22 Klöfvagården Karleby
✝ 1853-02-19 Klöfvagården Karleby
183
    - Fredrika Johansdotter (Barn)
♡ 1839-04-20 Slöta
184
    - Gabriel (Barn)
♡ 1735 Klöfvagården Karleby
185
    - Gabriel (Barn)
♡ 1801-07-27 Lillegården Karleby
186
Gabriel Andersson
7 - 40 / 64
♡ 1736
✝ 1801-01-26 Lilla skattegården Karleby
187
Gatharina Avensdotter (Svensdotter)
8 - 125 / 128
188
    - Gerda Elisabet Alfredsson f.Svensson (Barn)
♡ 1902-03-26 Frösviken
✝ 1992-06-26
189
    - Greta (Barn)
♡ 808-04-14 Goagården Karleby
190
Greta (Margareta) Anderdotter
5 - 7 / 16
♡ 1822-01-09 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
✝ 1877-07-13 Borgärdet Svärdsjö
191
    - Greta Catharina Danielsdotter (Barn)
♡ 1809-02-20 Borgärdet Svärdsjö
192
Gudlög Hansdotter Swinhufwud
15 - 8159 / 16384
✝ Karlborn Sundborn
195
    - Gustaf (Barn)
♡ 1812-09-12 Goagården Karleby
196
Gustaf Carlsson
5 - 12 / 16
♡ 1819-02-04 (Saleby) Slöta
✝ 1903-10-12 Korpagården, Ålderdom
197
    - Gustav Natanael Andersson (Barn)
♡ 1874-06-22 Haragården Karleby
✝ 1874-10-28 Haragården Karleby
198
    - Gustav Natanael Andersson (Barn)
♡ 1876-12-23 Haragården Karleby
✝ 1960-04-20 Haragården Karleby
199
Gustava Andersdotter
5 - 9 / 16
♡ 1834-07-29 Acklinga
✝ 1911-07-10 Klövagården Karleby
200
    - Gustava Charlotta (Barn)
♡ 1851-05-26 Haragården Karleby
202
    - Hanna Svensson (Barn)
♡ 1980-11-11 Skalunda
203
    - Hans (Barn)
♡ 1805-02-14 Östansjö Svärdsjö
✝ 1809-07-22 Östansjö Svärdsjö
204
Hans "Buller" Andersson
8 - 56 / 128
♡ 1733-10-12 Backa Svärdsjö
✝ 1810-08-19 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
205
Hans Albrectsson
10 - 250 / 512
♡ Björsbo Aspeboda
✝ Elsborg Falun
206
    - Hans Andersson (Barn)
♡ 1830-01-20 Borgärde Svärdsjö
207
    - Hans Andersson (Barn)
♡ 1786-10-02 Båtpers SvartnäsSvärdsjö
208
Hans Danielsson
8 - 60 / 128
209
Hans Eriksson
8 - 52 / 128
210
    - Hans Erson (Barn)
♡ 1789-01-12 Östansjö Svärdsjö
✝ 1792-09-23 Östansjö Svärdsjö
211
    - Hans Erson (Barn)
♡ 1796 Östansjö Svärdsjö
✝ död
212
    - Hans Ersson (Barn)
♡ 1731 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1779
213
Hans Hanson
8 - 58 / 128
215
    - Hans Jansson (Barn)
♡ 1798-10-15 Svartnäs Bruk Svärdsjö
216
    - Hans Jåpsson (Barn)
♡ 1484 Karlborn Sundborn
217
Hans Jönsson S
16 - 16318 / 32768
218
Hans Persson
8 - 62 / 128
219
Hans Pärsson
8 - 38 / 128
♡ 1735-10-19 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1769-08-31 Borgärdet Svärdsjö
220
Hedda Christina Svensdottter
5 - 1 / 16
♡ 1836-05-02 Ledet Otterstad
✝ 1915-03-28 Vasalund Otterstad
221
    - Hedda Ericsdotter (Barn)
♡ 1834-11-30 Kroken Otterstad
222
    - Hedda Karolina (Barn)
♡ 1876-01-03 Kroken Otterstad
✝ 1876-05-15 Kroken Otterstad Kikhosta
223
    - Helena (Lena) (Barn)
♡ 1779-09-28 Lilla skattegården Karleby
✝ 1829-04-21 Lilla Skattegården Karleby
224
Henric Simla
16 - 16320 / 32768
♡ före 1406
✝ efter 1437 Karlborn Sundborn
225
Henrik Wilkensson
13 - 2040 / 4096
♡ Karlborn
✝ Karlborn
226
    - Hilda Elisabeth Dahlgren (Barn)
♡ Norra Amerika Dalum?
227
    - Hilma (Gustavsdotter?) (Barn)
♡ 1886-02-14 Korpagården Mellersta Karleby
✝ 1886-03-01 Korpagården Mellersta Karleby
229
Hindrik Pålsson
12 - 844 / 2048
✝ 1684-11 Lilla Björnmossen Svärdsjö
230
    - Hulda Vilhelmina Anderson f.Sandberg (Barn)
♡ 1875-05-25 Småland
✝ 1945-06-03 Björstorpsvägen 11, Tidaholm
231
Håkan Andersson
8 - 76 / 128
♡ 1708 Backa
232
    - Ida Charlotta (Barn)
♡ 1869-10-06 Klöfvagården Karleby
✝ 1870-01-07 Klöfvagården Karleby (Smittkoppor)
233
    - Ida Margareta Hedberg f.Eriksson (Barn)
♡ 1885-09-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1950-09-14
234
    - Ida Martina Andersson (Barn)
♡ 1879-02-07 Haragården Karleby
✝ 1879-02-28 Haragården Karleby
236
Ingeborg Larsdotter
7 - 59 / 64
238
Jacob Steffenburg
11 - 504 / 1024
✝ Stockholm
239
    - Jakob Fredrik Svensson (Barn)
♡ 1877-08-08 Kroken Otterstad
240
    - Jakob Fredrik Svensson (Barn)
♡ 1850-05-17 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-09-12 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
241
    - Jakob Steffenburg (Barn)
♡ 1728-11-26 Karlborn Sundborn
✝ 1789 Sundborn
242
Jakob Steffenburg
10 - 252 / 512
♡ 1652 Stockholm
✝ 1724 Falun
243
Jan (Carlén) Gabrielsson
6 - 20 / 32
♡ 1769-06-17 Karleby
✝ 1835-11-04 Hyltegården
244
Jan (Johan) Hansson
7 - 26 / 64
♡ 1761-11-25 Borgärde Svärdsjö
✝ 1813 eller 1814 Svartnäs Bruk Svärdsjö
245
Jan (Johan) Jansson
8 - 46 / 128
♡ 1721 Boda Svärdsjö
✝ 1777-01-08 Boda Svärdsjö
246
Jan Andersson
7 - 24 / 64
♡ 1744 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1820-04-10 Borgärdet Svärdsjö
247
Jan Bengtsson
7 - 60 / 64
♡ Storegården Karleby
248
Jan Eric "Jöns" Eriksson
4 - 4 / 8
♡ 1860-01-05 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1908-12-05 Backabro Svärdsjö
249
    - Jan Ersson (Barn)
♡ 1735 Borgärdet Svärdsjö
250
    - Jan Hedvall (Barn)
♡ 1859-05-16 Enviken
✝ 1908-12-17 Backabro
251
    - Jan Jansson (Barn)
♡ 1757 Boda Svärdsjö
252
Jan Michelsson
9 - 90 / 256
253
Jan Sandgren
8 - 78 / 128
255
    - Johan (Barn)
♡ 1830-07-18
✝ 1832-0924 Kikhosta
256
    - Johan (Barn)
♡ 1739? Svarnäs Bruk Svärdsjö
257
Johan (Jan) Jansson
5 - 6 / 16
♡ 1820-12-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1905-09-21 Holmsveden Svärdsjö
258
Johan (Sundsten) Johansson
6 - 10 / 32
♡ 1801-11-09 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1878-01-31 borgärdet Svärdsjö
259
    - Johan Albert Carlén (Barn)
♡ 1865-10-03 Klöfvagården Karleby
261
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1780-05-10 Borgärdet Svärdsjö
262
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1832-06-04 Borgärde Svärdsjö
263
    - Johan Andersson (Barn)
♡ 1828-06-21 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
264
    - Johan August (Barn)
♡ 1833-11-10
✝ 1835
266
Johan Fredrik Gustavsson (Karlsson)
4 - 6 / 8
♡ 1852-10-01 Korpagården Karleby
✝ 1918-01-25 Korpagården Karleby
267
    - Johan Jansson (Barn)
♡ 1868-02-01 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1931-03-01 Hamrånge
268
Johan Jansson
6 - 12 / 32
♡ 1789-02-22 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1841-01-15 Borgärdet Svärdsjö
269
Johan Matsson
9 - 92 / 256
♡ 1684-01 Boda Svärdsjö
✝ 1753-12-25 Boda Svärdsjö
270
Johan Matsson (finnen)
10 - 188 / 512
♡ 16?? Borgärdet Svärdsjö
✝ Borgärdet Svärdsjö
271
Johan Matsson (Makkoinen)
10 - 210 / 512
♡ 1652
✝ Stora Björnmossen Ockelbo socken
272
    - Johan Reinhold (Barn)
♡ 1848-05-20 Korpagården Karleby
✝ 1856-08-20 Korpagården Karleby
273
    - Johan Rickard Eriksson (Barn)
♡ 1903-06-25 Backabro Svärdsjö
✝ 1973-01-18
274
Johan Sundsten
9 - 78 / 256
♡ 1700 Klockargården vid kyrkan Svärdsjö
✝ 1749 Borgärdet Svärdsjö
275
    - Johan Theodor (Barn)
♡ 1858-11-08 Nolgården Karleby
276
    - Johan Viktor Andersson (Barn)
♡ 1870-03-04 Haragården Karleby
✝ 1958-02-03 Trimont Minnesota
277
    - Johanna Catharina Jansson (Barn)
♡ 1871-04-05 Holmsveden Svärdsjö
✝ 1932-11-04 Holmsveden Svärdsjö
278
    - Johanna Fredrika (Barn)
♡ 1848-12-2 Nolgården Karleby
279
    - Johanna Svensdotter (Barn)
♡ 1840-01-01 Otterstad
✝ 1847-01-30 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
280
    - Johanna Svensdotter (Barn)
♡ 1848-07-18 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
✝ 1854-09-03 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
281
Johannes (Johan) Knutzén Sundsten
7 - 20 / 64
♡ 1760 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1822 Borgärdet Svärdsjö
282
Johannes Anders Karlberg
6 - 22 / 32
♡ 1782
283
Johannes Carlsson
6 - 24 / 32
284
Johannes Ericsson
5 - 2 / 16
♡ 1837-04-01 Kroken Otterstad
✝ 1918-10-30 Vasalund Otterstad
285
Justina
9 - 71 / 256
♡ 1688
286
Jåp (Jacob) Henricsson
15 - 8160 / 16384
♡ Karlborn Sundborn
✝ efter 1441 Karlborn Sundborn
288
Jöns Carlsson
10 - 256 / 512
✝ 1715 Hosjö Holmen
289
Jöns Ersson
11 - 510 / 1024
♡ 1621 Karlborn Sunborn
✝ 1705 Karlborn Sundborn
290
Jöns Jönsson
8 - 64 / 128
♡ 1721-01-04 Karlborn Sundborn
✝ 1772 Borgärdet Svärdsjö
291
Jöns Jönsson
9 - 128 / 256
♡ 1686-12-15 Hosjö Holmen
✝ 1757-05-31 Karlborn Sundborn
292
Jöns Persson
7 - 62 / 64
♡ 1743-01-11 Hvalstad Bäck
294
Karin Matsdotter
9 - 107 / 256
♡ 1704-11-23 Ockelbo Finnmark
✝ 1787- 11-02 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
295
    - Karl Anton Eriksson (Barn)
♡ 1909-01-17 Backabro
✝ 1909-10-24 Backabro
296
    - Karl August Gustafsson (Barn)
♡ 1850-05-30 Korpagården Karleby Gift 1878-04-26 med Johanna Martha Gustavsdotter från Slöta
✝ Slöta?
297
Karl August Svensson
4 - 2 / 8
♡ 1870-08-31 Skalunda
✝ 1948-12-30 Frösviken Otterstad
298
    - Karl Herman Svensson (Barn)
♡ 1899-05-14 Frösviken
✝ 1976-08-08
299
    - Karl Johansson (Barn)
♡ 1871-12-05 Kroken Otterstad
300
Katharina (Kare) Pehrsdotter
7 - 17 / 64
♡ 1758-04-09 Boda Svärdsjö
302
    - Kerstin (Barn)
♡ 1727
303
Kerstin ???
8 - 73 / 128
306
    - Klas Albert Andersson (Barn)
♡ 1871-08-31 Haragården Karleby
✝ 1940-03-03 Norrbacken Velinga
307
    - Klas Alfrid (Barn)
♡ 1855-01-07 Korpagården Karleby
311
Lars Gabrielsson
7 - 8 / 64
313
Lars Persson
12 - 848 / 2048
✝ Båtpers
315
Lefferitz
12 - 1002 / 2048
318
Lisa Andersdotter
7 - 61 / 64
♡ 1746 Hångsdala
319
    - Lisa Jansdotter (Barn)
♡ 1865-07-04 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1943-04-05 Gråsala Svärdsjö
320
    - Lisa? (Barn)
♡ Lisa?
322
    - Lotta (Barn)
♡ 1777-04-03 Lilla skattegården Karleby
323
Lotta Andersdotter
5 - 15 / 16
♡ 1810-05-11 Åsled
✝ 1865-03-24 Haragården Karleby
325
Magdalena (Lena) Abrahamsdotter
6 - 19 / 32
♡ 1776-10-02 Klöfvagården
✝ 1836-04-19 Hyltegården
326
    - Magdalena Jansdotter (Barn)
♡ 1797-02-05 Svartnäs Bruk Svärdsjö
327
Magnus
7 - 4 / 64
328
Magnus Svensson
6 - 32 / 32
♡ 1773-06-05 Skattegården Bäck Valstad
✝ 1817-07-27 Skattegården Bäck Valstad
329
    - Magnus Svensson (Barn)
♡ 1837-07-03 Djurgården Otterstad
330
    - Maja Catharina Ericsdotter (Barn)
♡ 1825-11-28 Kroken Otterstad
✝ Ullered?
331
Maja H Kempe
6 - 25 / 32
♡ 1800-01-12 Hångsdala
332
Maja Johannesdotter
6 - 23 / 32
333
Maja Johansdotter
6 - 1 / 32
♡ 1810-08-28
✝ Sörtorp Sunnerby Otterstad
334
    - Maja Jönsdotter (Barn)
♡ 1752-01-24 Karlborn Sundborn
335
    - Maja Lisa (Barn)
♡ 1809 Skattegården Beck Hvalstad
✝ 1809-12-03 Skattegården Beck Hvalstad
336
Maja Lisa Sandgren
7 - 39 / 64
♡ 1752-01-01 Sandhem
✝ 1829-05-13 Lilla skattegården Karleby
337
    - Maja Steffenburg (Barn)
♡ 1737-01-03 Karlborn Sundborn
✝ 1798
338
    - Maja Stina (Barn)
♡ 1792-03-29 Nolgården
339
Maja-Greta Svensdotter
4 - 7 / 8
♡ 1842-04-06 Nolgården Karleby
✝ 1920-05-18 Haragården Karleby
340
    - Majbritt? (Barn)
♡ 1762
✝ dog före 1774
341
Malena Andersdotter
8 - 35 / 128
♡ 1725
✝ 1784-03-26 Boda Svärdsjö
342
    - Malena Andersdotter (Barn)
♡ 1775-03-17 Borgärdet Svärdsjö
343
    - Malena Andersdotter (Barn)
♡ 1774-05-09 Svartnäs Bruk Svärdsjö
344
    - Malena Jansdotter (Barn)
♡ 1780-05-29 Borgärdet Svärdsjö
345
    - Malin (Barn)
♡ 1724
346
Malin (Malena) Matsdotter
9 - 93 / 256
♡ 1675 Östansjö
✝ 1744 Borgärdet Svärdsjö
347
Malin Andersdotter
11 - 303 / 1024
♡ 1632
✝ 1705
348
Malin Eriksdotter
9 - 73 / 256
♡ 1700 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1763 Borgärdet Svärdsjö
349
    - Malin Hansdotter (Barn)
♡ 1763 Borgärdet Svärdsjö
350
Malin? Ersdotter
8 - 59 / 128
351
    - Margareta (Barn)
♡ 1754-12-17 Svartnäs Svärdsjö
352
    - Margareta (Barn)
♡ Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Stora Björnmossen Ockelbo socken
353
Margareta
11 - 375 / 1024
♡ 1638
✝ innan 1705 Borgärdet Svärdsjö
354
    - Margareta (Barn)
♡ 1738 Borgärdet Svärdsjö
356
Margareta
11 - 423 / 1024
♡ 1637 Svartnäs Svärdsjö
✝ Båtpers, Svartnäs, Svärdsjö
358
    - Margareta (Barn)
♡ 1814-09-29 Borgärdet Svärdsjö
359
Margareta (Greta) Jansdotter
6 - 13 / 32
♡ 1788-07-25 Svartnäs Bruk Svärdsjö
✝ 1837-01-05 Borgärdet Svärdsjö
360
    - Margareta Andersdotter (Barn)
♡ 1787-05-01 Boda Svärdsjö
✝ 1806-06-14 Boda Svärdsjö
361
Margareta Andersdotter
8 - 47 / 128
♡ 1711(10)-06-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1784-08-01 Borgärdet Svärdsjö
362
Margareta Ericsdotter
9 - 111 / 256
363
Margareta Ersdotter
8 - 37 / 128
♡ 1738 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1805 Borgärdet Svärdsjö
364
Margareta Ersdotter
8 - 61 / 128
365
Margareta Ersdotter
6 - 15 / 32
♡ 1793-11-26 Östansjö Svärdsjö
✝ 1859-11-26 Borgärdet Svärdsjö
366
Margareta Göransdotter
9 - 91 / 256
♡ 1684 Boda
367
Margareta Hansdotter
7 - 19 / 64
♡ 1770-01(02?)-14 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1843-07-28 Borgärdet Svärdsjö
368
    - Margareta Jansdotter (Barn)
♡ 1770 Borgärdet Svärdsjö
369
Margareta Jansdotter
7 - 23 / 64
♡ 1745-07-10 Boda Svärdsjö
✝ 1818-10-03 Borgärdet Svärdsjö
370
Margareta Jansdotter Makkoinen
9 - 105 / 256
♡ 1703-02-01 Stora Björmossen Ockelbo
✝ 1789-11-15 Lilla Björnmossen Svartnäs
371
Margareta Jonsdotter
7 - 57 / 64
♡ 1763-10-24 Nöttorp
372
Margareta Matsdotter
10 - 213 / 512
✝ Fallåsen Ockelbo Finnmark
373
Margareta Pehrsdotter
8 - 51 / 128
♡ 1717-11-13 Svärdsjö
374
    - Margreta (Barn)
♡ 1860-07-20 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1945-04-24 Gråsala Svärdsjö
375
    - Margreta Andersdotter (Barn)
♡ 1828-02-14 Borgärde Svärdsjö
376
    - Margreta Ersdotter (Barn)
♡ 1854-11-30 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1856-02-25 Borgärdet Svärdsjö
377
    - Margreta Ersdotter (Barn)
♡ 1845-09-20 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1849-05-06 Borgärdet Svärdsjö
378
    - Margreth (Marta) (Barn)
♡ 1830-05-19 Borgärdet Svärdsjö
380
    - Maria (Maja) (Barn)
♡ 1784-05-12 Klöfvagården
381
Maria (Maja) Abrahamsdotter
7 - 37 / 64
♡ 1755-11-17
✝ 1829-05-22 Klövagården Karleby
382
    - Maria (Maja) Lisa (Barn)
♡ 1803-12-12 Goagården Karleby
383
    - Maria (Mia) Eriksson (Barn)
♡ 1897-03-31 Backabro
✝ 1968-11-27 Långshyttan
384
    - Maria Christina (Barn)
♡ 1841-03-03 Haragården Karleby
385
    - Maria Danielsdotter (Barn)
♡ 1874-02-22 Boränget
386
    - Maria Elisabeth (Barn)
♡ 1813-01-06 Skattegården Bäck Hvalstad
✝ 1616-01-15 Skattegården Beck Hvalstad
387
Maria G
8 - 75 / 128
♡ 1707 Klöfvagården
388
Maria Hansdotter
9 - 125 / 256
♡ 1700-02-01
✝ 1771
389
Maria Jönsdotter
6 - 31 / 32
♡ 1781-10-02 Hvalstad
✝ 1844-07 Hovmansgården Bäck Hvalstad
391
    - Maria Lisa (Barn)
♡ 1814-04-30 Lillegården Karleby
✝ 1814-08-17 Lillegården Karleby
392
Maria Matilda Johansdotter
4 - 1 / 8
♡ 1865-03-09 Kroken Otterstad
✝ 1937-04-30 Frösviken Otterstad
393
Maria Mårtensdotter
6 - 29 / 32
♡ 1781-12-16 Nolgården Mularp
394
    - Maria Svensdotter (Barn)
♡ 1769 Skattegården Bäck Hvalstad
395
Marina Hansdotter
10 - 145 / 512
♡ 1668 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1737
396
    - Mathilda Svensdotter (Barn)
♡ 1847-03-09 Sörtorp Otterstad
397
    - Matilda (Barn)
♡ 1854-03- Nolgården Karleby
398
    - Mats (Barn)
♡ Lilla Björnmossen
✝ Lilla Björnmossen
400
Mats
11 - 376 / 1024
402
Mats Larsson
11 - 424 / 1024
♡ 1628 Båtpers, Svartnäs, Svärdsjö
✝ Båtpers, Svartnäs, Svärdsjö
403
Mats Matsson
11 - 420 / 1024
♡ Omkring 1620
404
Mats Matsson Matti Hiiroinen
13 - 1684 / 4096
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
405
Mats Mattson
12 - 840 / 2048
406
Matts Danielsson
10 - 184 / 512
407
Matts Mattson
10 - 214 / 512
✝ Fallåsen Ockelbo Finnmark
408
Matts Pehrsson
9 - 108 / 256
✝ Båtpers Svartnäs Svärdsjö
409
Mertha Svensdotter
7 - 63 / 64
♡ 1737-01-06 Hovmansgården Bäck Hvalstad
✝ 1800-03-19 Skattegården Bäck Hvalstad
412
    - Mårten Enoch Andersson (Barn)
♡ 1881-03-14 Haragården Karleby
✝ 1881-03-18 Haragården Karleby
413
Mårten Hansson
7 - 58 / 64
♡ Nolgården Mularp
414
    - Märta (Barn)
♡ 1802-10-23 Skattegården Bäck Valstad
415
    - Märta Ingeborg (Barn)
♡ 1902-09-01 Boränget
416
    - Märtha Ersdotter (Barn)
♡ 1850-01-10 Borgärdet Svärdsjö
417
    - Nils (Barn)
♡ 1789-02-03 Lilla skattegården Karleby
418
    - Nils Peter (Nicolai Petri Carlenius) (Barn)
♡ 1699 Goagården (Näbbe) Karleby
✝ 1787-01-06 Hova
420
Olof Steffenburg
9 - 126 / 256
♡ 1693
✝ 1742-08 Isacs-sätra Hofs socken Norge
421
    - Otto Reinhold (Barn)
♡ 1806-11-17 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1809-04-13 Borgärdet Svärdsjö
422
Otto Reinhold Knutzén
8 - 40 / 128
♡ 1722-11-12 Falun
✝ 1794-05-14 Borgärdet Svärdsjö
423
    - Otto Svensson (Barn)
♡ 1843-04-09 Otterstad
✝ 1847-05-16 Sörtorp i Sunnerby Otterstad
426
    - Pehr Andersson (Barn)
♡ 1763 Svartnäs Bruk Svärdsjö
427
    - Pehr Andersson (Barn)
♡ 1795-03-03 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
428
Pehr G Carlbom
6 - 26 / 32
♡ 1787-09-22 Karleby
430
    - Per Andersson (Barn)
♡ 1825-04-01 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
431
Per Mattson
8 - 54 / 128
♡ 1730-05-17 Gården Svärdsjö
✝ 1788-02-17 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
432
Per Nilsson
8 - 124 / 128
♡ Hvrårna (Vrågården) Bäck Hvalsta
433
Peter i Goagården (Näbbe)
9 - 160 / 256
434
Petter Vilde
11 - 502 / 1024
♡ 1624-09-16 Szczecin Pommern (Polen)
✝ 1674
435
Piggen Erik Jönsson
10 - 146 / 512
♡ Bjursås
436
Pål Andersson
9 - 106 / 256
♡ Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ 1742-09-09 Lilla Björnmossen Svärdsjö
437
Pål Hindersson
11 - 422 / 1024
✝ 1728 Lilla Björnmossen Svärdsjö
438
Pär Andersson
9 - 100 / 256
♡ 1705
439
Pär Ersson
9 - 76 / 256
♡ 1694 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1765 Borgärdet Svärdsjö
440
    - Rebecka (Barn)
♡ 1789
441
Rune Bertil Andersson
2 - 2 / 2
♡ 1926-03-26 Korpagården Karleby
✝ 2016-10-17 Kumla
442
    - Rustmästare Reinhold Sundsten (Barn)
♡ 1757-10-22 Svärdsjö
443
    - Samuel Andersson (Barn)
♡ 1838-04-30 Borgärdet Svärdsjö
444
Sara
11 - 289 / 1024
445
Sara Andersdotter (Tängner)
9 - 127 / 256
♡ 1691 Borgärdet Svärdsjö
✝ 1762 Karlborn Sundborn
446
    - Sara Ingeborg Andersson f. Svensson (Barn)
♡ 900-09-24 Frösviken
✝ 1990-02-23
447
    - Sara Jönsdotter (Barn)
♡ 1750-04-16 Karlborn Sundborn
448
Sara Larsdotter
5 - 3 / 16
♡ 1838-06-08 Rackeby
449
    - Sara Lena (Barn)
♡ 1810-09-22 Goagården Karleby
450
    - Sara Svensdotter (Barn)
♡ 1755 Skattegården Bäck Hvalstad
451
    - Selma Sofia (Barn)
♡ 1859-08-16 Klöfvagården Karleby
452
    - Signe Maria (Granath) Karlsson (Barn)
♡ 1895-01-22 Frösviken
✝ 1988-07-05
454
Soldat Stubb
11 - 290 / 1024
455
son
12 - 842 / 2048
♡ Lilla Björnmossen Svärdsjö
✝ Lilla Björnmossen Svärdsjö
456
    - Sophia Andersdotter (Barn)
♡ 1817-06-08 Båtpers Svartnäs Svärdsjö
457
Sophia Andersdotter
7 - 25 / 64
♡ 1758-02-04 Svartnäs Bruk Svärdsjö
✝ 1829-03-31 Svartnäs Bruk Svärdsjö
458
    - Sophia Jansdotter (Barn)
♡ 1792-04-01 Svartnäs Bruk Svärdsjö
459
Sophia Jönsdotter
9 - 99 / 256
♡ 1712
462
    - Stina (Barn)
♡ 1856-05-01 Borgärdet Svärdsjö
463
Stina Andersdotter
7 - 3 / 64
464
Stina Jonsdotter
6 - 27 / 32
♡ 1761
✝ 1810
465
    - Sven (Barn)
♡ 1800
✝ 1802
466
Sven Abrahamsson
5 - 14 / 16
♡ 1805-12-09
✝ 1868-05-16 Nolgården Karleby Lofene
467
    - Sven Anders (Barn)
♡ 1817-04-23 Skattegården Beck Valstad
468
Sven Emil Algot Andersson
3 - 4 / 4
♡ 1883-12-25 Trädgården Karleby Norra Rote
✝ 1963-11-13 Lilla Torpa Segerstad
470
    - Sven Harald Svensson (Barn)
♡ 1907-05-10 Frösviken
✝ 1987-11-11
471
Sven Johan Larsson
5 - 4 / 16
♡ 1838-06-18 Skalunda
✝ 1912-02-23 Krogen (Pinneled 1) Otterstad
472
Sven Larsson
8 - 126 / 128
473
    - Sven Magnus Johansson (Barn)
♡ 1868-09-13 Kroken Otterstad
✝ Amerika
474
Sven Magnusson
6 - 2 / 32
♡ 1806-12-10 Backa Sunnerby Otterstad
✝ Sörtorp Sunnerby Otterstad
475
Sven Petter Magnusson
5 - 16 / 16
♡ 1810-12-12 Skattegården Beck Hvalstad
✝ 1886-03-11 Haragården Karleby
476
Sven Svensson
7 - 64 / 64
♡ 1729 Sandhem
✝ 1804-01-08
477
    - Walborg Elisabet (Barn)
♡ 1910-04-11
478
Wendela Paulina Andersson
3 - 3 / 4
♡ 1891-01-26 Korpagården Mellersta Karleby
✝ 1927-12-26 Korpagården Mellersta Karleby
479
Wilken Jåpsson
14 - 4080 / 8192
♡ Karlborn
✝ Karlborn